Väliskoostöö

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia väliskoostööd koordineerib ja viib läbi välis- ja avalike suhete osakond. Oma tegevusega toetab osakond EMTA visiooni, mille alusel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on tunnustatud ja atraktiivne haridus- ja kultuurikeskus ning rahvuskultuuri traditsioonide kandja, arendades aktiivselt rahvusvahelist koostööd ning olles avatud uudsetele ja interdistsiplinaarsetele õppekavadele, loomingulistele ideedele ja teadusprojektidele.

EMTA eesmärk on olla oma tegevuses rahvusvaheline ning tunnustatud muusika- ja teatrikõrgkool.

Eesmärkide täitmiseks lähtutakse järgnevast:

  • soodustatakse üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvahelist mobiilsust;
  • toetatakse üliõpilaste osalemist rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistes koostöö- ja uurimisprojektides;
  • kaasatakse õppetöösse välismaa tippmuusikuid, -näitlejaid, -lavastajaid ning väljapaistvaid pedagooge, kultuurikorraldajaid ja kultuuripoliitikuid;
  • kujundatakse akadeemiasisest rahvusvahelist õppekeskkonda, soodustades kohalike ja välisüliõpilaste nii erialast kui ka õppetöövälist suhtlemist.

EMTA teostab välissuhtlusalaseid eesmärke läbi järgnevate tegevuste: