Väliskoostöö

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia välis- ja avalike suhete osakond tegeleb akadeemia välissuhtluse ning avaliku suhtluse korraldamisega. Läbi oma tegevuse toetab osakond EMTA visiooni, mille alusel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on tunnustatud ja atraktiivne haridus- ja kultuurikeskus ning rahvuskultuuri traditsioonide kandja, arendades aktiivselt rahvusvahelist koostööd ning olles avatud uudsetele ja interdistsiplinaarsetele õppekavadele, loomingulistele ideedele ja teadusprojektidele.

EMTA eesmärk on olla oma tegevuses rahvusvaheline ning tunnustatud muusika- ja teatrikõrgkool.

Eesmärkide täitmiseks lähtutakse järgnevast:

  • soodustatakse üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvahelist mobiilsust;
  • toetatakse üliõpilaste osalemist rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistes koostöö- ja uurimisprojektides;
  • kaasatakse õppetöösse välismaa tippmuusikuid, -näitlejaid, -lavastajaid ning väljapaistvaid pedagooge, kultuurikorraldajaid ja kultuuripoliitikuid;
  • kujundatakse akadeemiasisest rahvusvahelist õppekeskkonda, soodustades kohalike ja välisüliõpilaste nii erialast kui ka õppetöövälist suhtlemist.

EMTA teostab välissuhtlusalaseid eesmärke läbi järgnevate tegevuste:

  • EMTA on paljude rahvusvaheliste organisatsioonide ja koostöövõrgustike liige ning teeb koostööd üle 100 muusika- ja teatrikõrgkooliga Euroopas.
  • Tudengi-ja õppejõuvahetus läbi programmide ERASMUS+, Nordplus ja Dora Pluss.
    EMTAs asub Nordplusi suurima muusikavõrgustiku NordClassic ning kultuuriettevõtlusvõrgustiku ActinArt sekretäriaat. EMTA on Nordplusi muusikavõrgustike NordPuls, NordOpera, NordTrad ja NNME ning teatrivõrgustiku Norteas liige.
  • EMTA osaleb peakorraldaja või partnerina mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides (sh improvisatsiooniõppe kaasajastamisele ning arendamisele suunatud Erasmus+ strateegiline koostööprojekt METRIC, Eesti ainuke rahvusvaheline muusikavaldkonna magistritaseme ühisõppekava CoPeCo jms). Nordplus programmi raames on EMTA juhtpartnerina ellu viinud mitmeid intensiivkursusi.
  • Osalemine erinevates erialastes koostöövõrgustikes nagu Association Europeenne des Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen (AEC), Association of Nordic Music Academies (ANMA), European League of the Institutes of Arts (ELIA),  European Arts Management Education Network (ENCATC), Arts Management Society (AIMAC) ja International Association of Schools of Jazz (IASJ).

KONTAKTID:

Aadress: Tatari 13,10116 Tallinn, Eesti Vabariik

Välissuhete koordinaator:
Hanneleen Pihlak 
Tel: +372 667 5779
E-post: hanneleen@ema.edu.ee

Välissuhete spetsialist:
Kai Kiiv
Tel: +372 667 5721
E-post: kai@ema.edu.ee

ERASMUS koordinaator
Mari Köhler

Tel: +372 667 5760
E-post: erasmus@ema.edu.ee