Välismaale õppima

ERASMUS+

1998. aastal liitus Eesti Euroopa Liidu haridusprogrammiga SOCRATES, täpsemalt Socratese kõrgharidusele suunatud alaprogrammiga ERASMUS. Programmi eesmärk on võimaldada üliõpilaste ja õppejõudude vahetust, erinevate kõrgharidusele suunatud projektide läbiviimist ning ainepunktide ülekandesüsteemi (ECTS) juurutamist Eesti kõrgkoolides. Aastatel 2007-2014 kandis programm nime LLP ERASMUS (Lifelong Learning). Alates 2014. aastast kannab programm nime ERASMUS+.

Kõige tähtsam osa programmist on üliõpilaste vahetus, mis võimaldab meie üliõpilastele kuni aastast õppimisvõimalust Euroopa mainekates muusikakõrgkoolides.

Erasmus+ programmi vahendusel on võimalik minna õppima järgmistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits*, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari. Lisaks saab õppida ka Türgis ning Euroopa Majandusruumi riikide kõrgkoolides (Island, Liechtenstein, Norra).

*Šveits osaleb Erasmus+ programmis eritingimustel ning Šveitsi kõrgkooli vastuvõetud tudengile maksab toetust Ṥveitsi riik.

Väljaminevad tudengid:

ERASMUS+ programmi raames on EMTA üliõpilastel võimalik minna välisriiki õppima kas tavalise õpirände või praktikarände raames. Vahetusperioodi kestus õpirände raames võib olla 3-12 ning praktikarände raames 2-12 kuud.

Nii õpirände kui praktikarände puhul peab tudeng välisülikooli/praktikabaasi saatma vastava kandideerimisavalduse. Kandideerimine toimub kevadsemestri alguses järgneva akadeemilise õppeaasta üliõpilasvahetuse kohtadele.

EMTA partnerülikoolide nimekiri avaneb siit. Korraga on võimalik kandideerida kolme kõrgkooli/praktikabaasi.

Kandideerida võivad EMTA üliõpilased, kes:

  • on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanikud
  • omavad alalist elamisluba Eestis või on Eesti riigi poolt tunnistatud kodakondsuseta isikuteks
  • on lõpetanud oma kõrgharidusõpingute esimese aasta (st programmi raames on õigus väliskõrgkoolis õppida alates esimese kõrgharidusastme teisest õppeaastast)

Sihtkoolidesse/praktikabaasi vastu võetud tudengitele makstakse kuustipendiumi. Kuustipendiumi määrad on kinnitatud rektori käskkirjaga:

NB! Alates 2014/2015. õppeaastast on üliõpilasel võimalik programmis osaleda iga kõrgharidusastme raames (st bakalaureuse-, magistri- ja doktoritase) mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud.

erasmus-programmi-stipendiumite-piirmaarad-2016-2017

erasmus-programmi-stipendiumite-piirmaarad-2015-2016

Kandideerimine ERASMUS õpingutele toimub läbi taotlussüsteemi EASY (European Online Application System)

Praktikale kandideerimiseks palun edastada taotlusdokumendid EMTA Erasmus koordinaatorile.

Sissetulevad tudengid:

EMTA-sse on võimalik ERASMUS+ programmi raames tulla õppima välistudengitel, kelle kodukooliga on EMTA-l kehtiv ERASMUS koostööleping. Õppima on võimalik tulla nii üheks, kui kaheks semestriks.

EMTA võtab avaldusi vastu õpingutele eelneval õppeaastal. Kandideerimise tähtaeg on 30.aprill.

Kandideerimine EMTA ülisõpilasvahetusse toimub läbi taotlussüsteemi EASY (European Online Application System)

Praktikale kandideerimiseks palun edastada taotlusdokumendid EMTA Erasmus koordinaatorile.

Lisainfo:
Mari Köhler
Erasmus+ programmi koordinaator EMTAs
Tel: +372 667 5760
E-post: erasmus@ema.edu.ee

NORDPLUS

DORA PLUSS