Tudengivahetus

 

ERASMUS+

Tähtsaim osa Erasmus+ programmist on üliõpilaste vahetus, mis võimaldab meie üliõpilastele kuni aastast õppimisvõimalust Euroopa mainekates muusikakõrgkoolides.

Erasmus+ programmi vahendusel on võimalik minna õppima järgmistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits*, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari. Lisaks saab õppida ka Türgis ning Euroopa Majandusruumi riikide kõrgkoolides (Island, Liechtenstein, Norra).

*Šveits osaleb Erasmus+ programmis eritingimustel ning Šveitsi kõrgkooli vastuvõetud tudengile maksab toetust Ṥveitsi riik.

VÄLJAMINEVAD TUDENGID

ERASMUS+ programmi raames on EMTA üliõpilastel võimalik minna välisriiki õppima kas tavalise õpirände või praktikarände raames. Vahetusperioodi kestus õpirände raames võib olla 3-12 ning praktikarände raames 2-12 kuud.

Nii õpirände kui praktikarände puhul peab tudeng välisülikooli/praktikabaasi saatma vastava kandideerimisavalduse. Kandideerimine toimub kevadsemestri alguses järgneva akadeemilise õppeaasta üliõpilasvahetuse kohtadele.

EMTA partnerülikoolide nimekiri avaneb siit. Korraga on võimalik kandideerida kolme kõrgkooli/praktikabaasi.

Kandideerida võivad EMTA üliõpilased, kes:

  • on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanikud
  • omavad alalist elamisluba Eestis või on Eesti riigi poolt tunnistatud kodakondsuseta isikuteks
  • on lõpetanud oma kõrgharidusõpingute esimese aasta (st programmi raames on õigus väliskõrgkoolis õppida alates esimese kõrgharidusastme teisest õppeaastast)

Sihtkoolidesse/praktikabaasi vastu võetud tudengitele makstakse kuustipendiumi. Kuustipendiumi määrad on kinnitatud rektori käskkirjaga:

NB! Alates 2014/2015. õppeaastast on üliõpilasel võimalik programmis osaleda iga kõrgharidusastme raames (st bakalaureuse-, magistri- ja doktoritase) mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud.

ERASMUS programmi stipendiumite piirmäärad 2018-2019

ERASMUS programmi stipendiumi piirmäärad 2017-2018

ERASMUS programmi stipendiumite piirmäärad 2016-2017

ERASMUS programmi stipendiumite piirmaarad 2015-2016

Kandideerimine ERASMUS tudengivahetusse:

Kandideerimine toimub vastavalt koolile kas EASY taotlussüsteemi kaudu, EMTA Erasmus koordinaatori kaudu või vastava kooli kandideerimissüsteemi kaudu. Enne kandideerimist peaks tudeng kindlasti vastuvõtva kooli kodulehelt kontrollima, millise kanali kaudu kandideerimine toimub.

EASY (European Online Application System) kaudu tuleb kandideerida koolidesse, mis on süsteemiga liitunud - EASY süsteemiga liitunud koolide nimekiri NB! Süsteemi tuleb üles laadida helisalvestis ning inglise keelne hinnete väljatrükk, mille väljastab EMTA õppeosakond.

Kandideerimine vastuvõtva kooli süsteemi kaudu - vastuvõtva kooli kodulehel on viide online süsteemile, mille kaudu tuleb taotlus esitada. Kindlasti peaks kandideerimisest teavitama ka EMTA Erasmus koordinaatorit (Mari Köhler, erasmus@ema.edu.ee)

Kandideerimine EMTA Erasmus koordinaatori kaudu - kui vastuvõttev kool nõuab taotlusdokumente e-maili või tavaposti teel, siis tuleb taotlus välja saata EMTA Erasmus koordinaatoril kaudu. Selleks tuleb kõik taotlusdokumendid ja helisalvestis EMTA Erasmus koordinaatori kätte tuua (Mari Köhler, erasmus@ema.edu.ee, ruum A2018).

ERASMUS praktikataotlused palun edastada EMTA Erasmus koordinaatorile (Mari Köhler, erasmus@ema.edu.ee).

Kandideerimiseks vajalikud lisadokumendid:

Erasmus taotlusvorm ( Student_Application_17-18 )

Erasmus õppeleping ( Learning_Agreement_17-18 )

SISSETULEVAD TUDENGID

EMTA-sse on võimalik ERASMUS+ programmi raames tulla õppima välistudengitel, kelle kodukooliga on EMTA-l kehtiv ERASMUS koostööleping. Õppima on võimalik tulla nii üheks, kui kaheks semestriks. Kandideerimine toimub kodukoolide ERASMUS koordinaatorite vahendusel ning esmase valiku langetab üliõpilast lähetav kõrgkool.

EMTA võtab saabuvaid avaldusi vastu õpingutele eelneval õppeaastal. Kandideerimise tähtaeg on 30.aprill.

Kandideerimine EMTA-sse Erasmus vahetusõpingutele toimub taotlussüsteemi EASY (European Online Application System) kaudu.

ERASMUS praktikataotlused palun edastada EMTA Erasmus koordinaatorile (Mari Köhler, erasmus@ema.edu.ee)

Täiendav info Erasmuse üliõpilasvahetuse kohta...

Lisainfo:
Mari Köhler
Erasmus+ programmi koordinaator EMTAs
Tel: +372 667 5760
E-post: erasmus@ema.edu.ee