Õppejõudude ja töötajate vahetus

 

ERASMUS+

ERASMUS+ programmi raames on võimalik korraldada õppejõudude ja töötajate vahetust. Vahetust on võimalik korraldada kahel suunal:

  • EMTA töötajate mobiilsus välisriiki (sh akadeemiline personal ja administratiivpersonal)
  • Välisriigist töötajate mobiilsus EMTA-sse (sh akadeemiline personal ja administratiivpersonal)

ERASMUS+ programmi vahendusel on võimalik õppejõude/ töötajaid vahetada järgmiste riikidega: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küprose, Leedu, Luksemburgi, Läti, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Horvaatia, Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia.

Õppejõudude ja töötajate vahetuse toetus hõlmab kahte liiki mobiilsust:

  1. Õpetamise eesmärgil sooritatud lähetused (STA: Staff mobility - teaching assignments) hõlmab Erasmuse programmi nn klassikalist õppejõudude mobiilsust eesmärgiga viia partnerkõrgkoolis läbi õppetöö.
  2. Koolituslähetused (STT: Staff mobility – staff training) hõlmab kõrgkooli personali (sh akadeemilise personali) koolituslähetusi nii partnerkõrgkoolidesse kui ettevõtetesse jms organisatsioonidesse.

Osalemiskriteeriumid

Kõrgkooli töötajate Erasmuse programmis osalemise üks kriteeriume on lepinguline töösuhe mõne programmis osaleva riigi kõrgkooliga. Programmis osaleja peab olema saatva organisatsiooni lepinguline töötaja (sh töö-, töövõtu- ja/või käsunduslepingu alusel). Õpetama on võimalik minna programmi raames tunnustatud kõrgkoolidesse, millel on osaleda soovija kodukõrgkooliga sõlmitud Erasmuse koostööleping.

Lähetuse kestus

Õppejõudude, kõrgkooli töötajate ja sissetulevate koolitajate lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad). Lähetuse soovituslik kestus on seega minimaalselt 4 päeva (lähtuvalt lähetuse sisuosa kahepäevasest miinimumnõudest ja sellele lisanduvast kahest reisipäevast).

Õpetamise eesmärgil sooritatud lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi minimaalselt 2 päeva ja pikemate lähetusperioodi puhul, ühe nädala kohta. Üheks nädalaks peetakse siinkohal 7 päeva 5 tööpäevaga.

ERASMUS+ programmi raames on võimalik mobiilsuses osalevateje töötajatele maksta reisitoetust ning elamiskulude toetust

2017-2018 elamiskulude piirmäärad
2018-2019 elamiskulude piirmäärad

Lisainfo väljaminevatele töötajatele:

Mari Köhler
Tel: +372 667 5760
E-post: erasmus@ema.edu.ee

Lisainfo sissetulevatele õppejõududele:

Kai Kiiv
Välissuhete spetsialist
Tel: +372 6675721
E-post: kai@ema.edu.ee