Koostööprogrammid ja -projektid

EMTASTRA - institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ning kõrgkoolidele

Dora Pluss - kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamise programm

Strateegiline koostöö projekt METRIC

Rahvusvaheline magistritaseme ühisõppekava CoPeCo

Strateegilise koostöö projekt  Higher Education Institution for Societal Engagement  HEISE