Kandideerimine

Nii õpirände kui ka praktikarände puhul peab tudeng välisülikooli/praktikabaasi saatma vastava kandideerimisavalduse. Kandideerimine toimub enamasti kevadsemestri alguses järgneva akadeemilise õppeaasta üliõpilasvahetuse kohtadele.

ERASMUS õpingud:

Kandideerimine toimub vastavalt koolile kas EASY taotlussüsteemi, EMTA Erasmus koordinaatori või vastava kooli kandideerimissüsteemi kaudu. Enne kandideerimist peaks tudeng kindlasti vastuvõtva kooli kodulehelt kontrollima, millise kanali kaudu kandideerimine toimub.

EASY (European Online Application System) kaudu tuleb kandideerida koolidesse, mis on süsteemiga liitunud - EASY süsteemiga liitunud koolide nimekiri.
NB! Süsteemi tuleb üles laadida helisalvestis ning ingliskeelne hinnete väljatrükk, mille väljastab EMTA õppeosakond.

Kandideerimine vastuvõtva kooli süsteemi kaudu - vastuvõtva kooli kodulehel on viide online süsteemile, mille kaudu tuleb taotlus esitada. Kindlasti peaks kandideerimisest teavitama ka EMTA Erasmus koordinaatorit (Mari Köhler, erasmus@eamt.ee)

Kandideerimine EMTA Erasmus koordinaatori kaudu - kui vastuvõttev kool nõuab taotlusdokumente e-maili või tavaposti teel, siis tuleb taotlus välja saata EMTA Erasmus koordinaatori kaudu. Selleks tuleb kõik taotlusdokumendid ja helisalvestis tuua EMTA Erasmus koordinaatori kätte (Mari Köhler, erasmus@eamt.ee, kabinet D516).

Kandideerimiseks vajalikud lisadokumendid:

Erasmus taotlusvorm (pdf /doc)

Erasmus õppeleping 2018-2019 (pdf /doc)

Erasmus õppeleping 2019-2021 (doc)

 

ERASMUS praktika:

Erasmus välispraktika annab EMTA tudengitele võimaluse sooritada praktika mõne teise Euroopa riigi ettevõttes või organisatsioonis (sh kõrgkoolis).

Võimalikud praktikabaasid:

European Opera Academy

Janáček Philharmonic Ostrava (International Orchestral Academy)

AEC

Samuti võib praktikabaasi leidmisel abiks olla:

https://erasmusintern.org/

Tasub tutvuda näiteks SA Archimedes poolt kokku pandud praktikabaase vahendavate organisatsioonide nimekirjaga (pdf). Nimekiri ei ole lõplik ning koostaja ei vastuta organisatsioonide tegevuse eest. Praktikabaasi otsimisel tuleb lähtuda ennekõike enda eriala praktika nõuetest. Praktikabaasiks võib olla mistahes ettevõte või organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seatud nõuetega.

Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms).

Praktika tasustamine on  lubatud. 

 

ERASMUS praktikataotlusi võib esitada õppeaasta jooksul, hiljemalt 2 kuud enne praktikaperioodi algust. Vilistlaspraktika jaoks tuleb sooviavaldus esitada kindlasti enne lõpetamist!

Enne praktikale minekut tuleb kolmepoolselt (üliõpilane, EMTA, vastuvõttev organisatsioon) sõlmida praktikaplaan/praktikaleping (doc), millega pannakse paika üliõpilase individuaalne praktikaprogramm väliskõrgkoolis/praktikabaasis.