Erasmus+ Euroopa sisene õpiränne

 

 

 

Erasmus+ programmi vahendusel on võimalik minna õppima/õpetama järgmistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits*, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari. Lisaks saab õppida ka Türgis, endises Jugoslaavia Vabariigis Makedoonias ning Euroopa Majandusruumi riikide kõrgkoolides (Island, Liechtenstein, Norra).

*Šveits osaleb Erasmus+ programmis eritingimustel ning Šveitsi kõrgkooli vastuvõetud tudengile maksab toetust Ṥveitsi riik.
Nii sissetulevad kui ka väljaminevad õppejõud ja töötajad peavad toetust taotlema otse Šveitsi kõrgkooli kaudu järgides nende reegleid ja juhiseid.

Vaata lähemalt SIIT.

 

Tegevused:

  • Üliõpilaste õpiränne:
    • õppimise eesmärgil 3 kuni 12 kuud;
    • praktika eesmärgil 2 kuni 12 kuud.
  • Töötajate õpiränne:
    • Õppejõudude, kõrgkooli töötajate ja sissetulevate koolitajate lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad) ja maksimaalselt 2 kuud.

Õppejõudude lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi nädalas minimaalselt 2 päeva ja pikemate lähetusperioodi puhul, ühe töönädala kohta. Üheks töönädalaks peetakse siinkohal 5 tööpäeva.