Pakkumiskutsed

 

Pakkumiskutse osalemiseks ümarlauas ja diskussioonis (avaldatud 25.10.2018)

                           

Pakkumiskutse objekt: osalemine muusikasemiootika, muusikapsühholoogia ja teatriajaloo teemalises ümarlauas ja diskussioonis 9. novembril 2018.

Ümarlaud ja diskussioon järgnevad etendusele „Sisenemine-sisenemisse“. Etenduse lühitutvustus: https://saal.ee/et/performance/5429

Nõuded pakkujale:

 • Pakkuja peab olema oma ala professionaal, teatripraktik või –teoreetik
 • Pakkuja peab olema olnud seotud lavastusega „Sisenemine sisenemisse“
 • Pakkujal peab olema erialane ja/või loengupidamise kogemus
 • Pakkuja peab olema seotud doktoriõppega
 • Ootame pakkujalt ettevalmistatud kommentaare etendusele „Sisenemine-sisenemisse“, samuti osalemist ümarlauas ja diskussioonis.

Pakkumuse esitamine:

 • Pakkumused esitatakse aadressil aleksandra@ema.edu.ee hiljemalt 02.11.2018
 • Pakkuja pakkumus peab sisaldama:
 • pakkuja kontaktandmeid
 • pakkuja CV-d
 • bruto maksumust (palume täpsustada, kas pakkuja esitab arve või sõlmitakse temaga käsundusleping)
 • reisi- või majutuskulude kompensatsiooni soovi

Pakkumuste hindamine:

 • Pakkumuste hindamisel arvestame teenuse maksumust ja sisu (pakkuja kompetentsi ja kogemusi)
 • Pakkumusi hindavad konverentsi korraldajad, doktorikooli ja doktoriõppekeskuse esindajad. Pakkumuse hindamise tulemustest teavitatakse pakkujaid e-posti teel ühe nädala jooksul.

Täpsem info ja kontakt:

Aleksandra Dolgopolova (aleksandra@ema.edu.ee, tel. 6675808)

 

Üritust rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi eelarvest (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043).