Pakkumiskutsed

 

    Pakkumiskutse doktorandi loomingulise projekti läbiviimiseks (avaldatud 14.02.2019)

                           

Pakkumiskutse objekt: Kirke Karja loomeprojekt „Kompositsioonitehnikad jazzmuusikas“ kestusega 1 tund 10 minutit

Loomingulisse projekti on oodatud trummar ja kontrabassimängija.

Loominguline projekt toimub 28.03.2019, ettevalmistused/proovid projekti läbiviimiseks toimuvad 19.03.–21.03.2019.

Nõuded pakkujale:

 • Vaba kontserdiks 28.03. ja proovide tegemiseks 19.03.–21.03.2019.
 • Suured kogemused vabaimprovisatsiooni ja modernse jazzmuusika osas.
 • Keeruliste taktimõõtude ja laiendatud mängutehnikate valdamine.

Pakkumuse esitamine:

 • Pakkumused esitatakse aadressil aleksandra@ema.edu.ee hiljemalt 28.02.2019 kell 18:00.

Pakkuja pakkumus peab sisaldama:

 • pakkuja kontaktandmeid
 • pakkuja lühitutvustust
 • bruto maksumust või lõplikku maksumust (palume täpsustada)
 • reisi- või majutuskulude kompensatsiooni soovi
 • Pakkuja peab arvestama, et töö eest tasumine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktide ja arvete alusel, ettemaksu võimalust ei ole.
 • Sisukirjeldusele tuleb lisada pakkuja CV koos sarnaste projektide teostamise kirjeldusega.

Pakkumuste hindamine:

 • Pakkumuste hindamisel arvestame teenuse maksumust ja sisu (pakkuja kompetentsi ja kogemusi)
 • Pakkumusi hindavad doktorant ja doktoriõppe keskuse liikmed. Pakkumuse hindamise tulemustest teavitatakse pakkujaid e-posti teel.

Täpsem info ja kontakt:

Aleksandra Dolgopolova (aleksandra@ema.edu.ee, tel. 6675808)

 

Loomingulist projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi eelarvest (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043