Pakkumiskutsed

 

        Pakkumiskutse doktorandi loomingulise projekti läbiviimiseks

Avaldatud 07.05.2019                           

Pakkumiskutse objekt: Loomingulise projekti läbiviimine -  tšello partii esitamine loomingulise doktoritöö (artistic research)  raames.

Projekti raames tuleb esitamisele Louis Vierne Klaverikvintett op.42.  Loomingulise projekti eesmärk on eeskujuliku koosmänguga klaverikvinteti ettekanne ja mängijate omavahelise koostöö arendamine.

Loomingulisse projekti on oodatud tšellomängija.

Loominguline projekt toimub 14.06.2019 algusega 14.00, ettevalmistused/proovid projekti läbiviimiseks toimuvad aprill-juuni 2019.

 

Nõuded pakkujale:          

Pakkujal peab olema lõpetatud kõrgharidus, soovitavalt magister.

Pakkuja peab olema koostöövõimeline ja vastutustundlik.

Pakkujal peab olema  erinevates ansamblikoosseisudes mängimise kogemus.

Pakkumuse esitamine:

 • Pakkumused esitatakse aadressil aleksandra@ema.edu.ee hiljemalt 21.05.2019 kell 18:00.

Pakkuja pakkumus peab sisaldama:

 • pakkuja kontaktandmeid;
 • pakkuja lühitutvustust;
 • lõplikku maksumust (palgafondi);
 • Pakkuja peab arvestama, et töö eest tasumine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktide ja arvete alusel, ettemaksu võimalust ei ole;
 • Sisukirjeldusele tuleb lisada pakkuja CV koos sarnaste projektide teostamise kirjeldusega.

Pakkumuste hindamine:

 • Pakkumuste hindamisel arvestame teenuse maksumust ja sisu (pakkuja kompetentsi ja kogemusi)
 • Pakkumusi hindavad Anneli Tohver ja doktoriõppekeskuse liikmed. Pakkumuse hindamise tulemustest teavitatakse pakkujaid e-posti teel 23. maiks 2019.

 

Täpsem info ja kontakt:

Aleksandra Dolgopolova (aleksandra@ema.edu.ee, tel. 6675808)

 

Loomingulist projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi eelarvest (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043). 

 

******

        Pakkumiskutse doktorandi loomingulise projekti läbiviimiseks

Avaldatud 17.05.2019                           

Pakkumiskutse objekt: Loomingulise projekti läbiviimine -  flöödi partii esitamine loomingulise doktoritöö (artistic research)  raames.

Projekti raames tuleb esitamisele Sergei Prokofjevi Sonaat flöödile ja klaverile D-duur op.94.  Loomingulise projekti eesmärk on eeskujuliku koosmänguga klaverikvinteti ettekanne ja mängijate omavahelise koostöö arendamine.

Loomingulisse projekti on oodatud flöödimängija.

Loominguline projekt toimub 14.06.2019 algusega 14.00, ettevalmistused/proovid projekti läbiviimiseks toimuvad 1.-14. juuni 2019.

 

Nõuded pakkujale:          

Pakkujal peab olema lõpetatud kõrgharidus, soovitavalt magister.

Pakkuja peab olema koostöövõimeline ja vastutustundlik.

Pakkujal peab olema  erinevates ansamblikoosseisudes mängimise kogemus.

Pakkumuse esitamine:

 • Pakkumused esitatakse aadressil aleksandra@ema.edu.ee hiljemalt 31.05.2019 kell 18:00.

Pakkuja pakkumus peab sisaldama:

 • pakkuja kontaktandmeid;
 • pakkuja lühitutvustust;
 • lõplikku maksumust (palgafondi);
 • Pakkuja peab arvestama, et töö eest tasumine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktide ja arvete alusel, ettemaksu võimalust ei ole;
 • Sisukirjeldusele tuleb lisada pakkuja CV koos sarnaste projektide teostamise kirjeldusega.

Pakkumuste hindamine:

 • Pakkumuste hindamisel arvestame teenuse maksumust ja sisu (pakkuja kompetentsi ja kogemusi)
 • Pakkumusi hindavad Anneli Tohver ja doktoriõppekeskuse liikmed. Pakkumuse hindamise tulemustest teavitatakse pakkujaid e-posti teel 3. juuniks 2019.

 

Täpsem info ja kontakt:

Aleksandra Dolgopolova (aleksandra@ema.edu.ee, tel. 6675808)

 

Loomingulist projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi eelarvest (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043).