Pakkumiskutsed

 

        Pakkumiskutse doktorandi loomingulise projekti läbiviimiseks

Avaldatud 23.08.2019                           

Rudolf Tobiase oratooriumi “Joonas” oreliversiooni ettekanne

Loomingulisse projekti on oodatud organist.

Loominguline projekt toimub 3. oktoobril 2019 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues saalis , ettevalmistused/proovid projekti läbiviimiseks toimuvad 27. 09 – 02.10.2019.

 1. oktoobril kell 19.00 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues saalis Rudolf Tobiase oratooriumi "Joonas" ettekanne. Esmakordselt kantakse teose kooriosad ette orelisaatega, mis on olemas helilooja käsikirjana. Tegemist on Eesti kultuuriloos olulise sündmusega, millele võiks tulevikus järgneda ka kogu teose orelisaatega ettekanne. Projektis osalevad Eesti Filharmoonia Kammerkoor, kammerkoor Voces Musicales, kammerkoor Collegium Musicale, solistid Elina Netšajeva, Helen Lepalaan, Mati Turi, Raiko Raalik, dirigent Mai Simson.

Nõuded pakkujale:

 • Pakkujal peab olema lõpetatud kõrgharidus muusika erialal;
 • Organistil peab olema valmidus mängida digiorelil.

Pakkumuse esitamine:

 • Pakkumused esitatakse aadressil aleksandra@ema.edu.ee hiljemalt 30.08 kell 18:00.

Pakkuja pakkumus peab sisaldama:

 • pakkuja kontaktandmeid
 • pakkuja lühitutvustust
 • maksumust (palume täpsustada, kas pakkuja esitab arve või sõlmitakse temaga käsundusleping)
 • reisi- või majutuskulude kompensatsiooni soovi
 • Pakkuja peab arvestama, et töö eest tasumine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktide ja arvete alusel, ettemaksu võimalust ei ole.
 • Sisukirjeldusele tuleb lisada pakkuja CV koos sarnaste projektide teostamise kirjeldusega.

Pakkumuste hindamine:

 

 • Pakkumuste hindamisel arvestame teenuse maksumust ja sisu (pakkuja kompetentsi ja kogemusi)

 

 • Pakkumusi hindavad doktoriõppekeskuse juhataja poolt määratud 3 liikmeline komisjon. Pakkumuse hindamise tulemustest teavitatakse pakkujaid e-posti teel nädala jooksul otsuse tegemisest.

Täpsem info ja kontakt:

Aleksandra Dolgopolova (aleksandra@ema.edu.ee, tel. 6675808)

 

Loomingulist projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi eelarvest (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043). 

 


        Pakkumiskutse doktorandi loomingulise projekti läbiviimiseks

Avaldatud 23.08.2019     

Rudolf Tobiase oratooriumi “Joonas” oreliversiooni ettekanne

Loomingulisse projekti on oodatud oreli helitehnik.

Loominguline projekt toimub 3. oktoobril 2019 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues saalis , ettevalmistused/proovid projekti läbiviimiseks toimuvad 27. 09 – 02.10.

 1. oktoobril kell 19.00 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues saalis Rudolf Tobiase oratooriumi "Joonas" ettekanne. Esmakordselt kantakse teose kooriosad ette orelisaatega, mis on olemas helilooja käsikirjana. Tegemist on Eesti kultuuriloos olulise sündmusega, millele võiks tulevikus järgneda ka kogu teose orelisaatega ettekanne. Projektis osalevad Eesti Filharmoonia Kammerkoor, kammerkoor Voces Musicales, kammerkoor Collegium Musicale, solistid Elina Netšajeva, Helen Lepalaan, Mati Turi, Raiko Raalik, dirigent Mai Simson.

Nõuded pakkujale:

 • Pakkujal peab olema varasem kogemus helitehnika alal.
 • Pakkujal peab olema varasem kogemus digiorelite helindamisega.

Pakkumuse esitamine:

 • Pakkumused esitatakse aadressil aleksandra@ema.edu.ee hiljemalt 30.08.2019 kell 18:00.

Pakkuja pakkumus peab sisaldama:

 • pakkuja kontaktandmeid
 • pakkuja lühitutvustust
 • maksumust (palume täpsustada, kas pakkuja esitab arve või sõlmitakse temaga käsundusleping)
 • reisi- või majutuskulude kompensatsiooni soovi
 • Pakkuja peab arvestama, et töö eest tasumine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktide ja arvete alusel, ettemaksu võimalust ei ole.
 • Sisukirjeldusele tuleb lisada pakkuja CV koos sarnaste projektide teostamise kirjeldusega.

Pakkumuste hindamine:

 • Pakkumuste hindamisel arvestame teenuse maksumust ja sisu (pakkuja kompetentsi ja kogemusi)
 • Pakkumusi hindavad doktoriõppekeskuse juhataja poolt määratud 3 liikmeline komisjon. Pakkumuse hindamise tulemustest teavitatakse pakkujaid e-posti teel nädala jooksul otsuse tegemisest.

Täpsem info ja kontakt:

Aleksandra Dolgopolova (aleksandra@ema.edu.ee, tel. 6675808)

 

Loomingulist projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi eelarvest (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043).