Muusika interpretatsiooni osakonna konkursside tulemused

Määratlemata

Muusika interpretatsiooni osakonna konkursside tulemused

Reedel, 24. mail toimusid EMTA kammersaalis ja orelisaalis muusika interpretatsiooni osakonna konkursid pianistidele ja keelpillimägijatele.

Pianistidest pälvis esikoha Piret Mikalai (juhendajad prof Peep Lassmann ja lektor Mihkel Poll), teise preemia sai Min-Young Yoon (juhendaja dots Mati Mikalai) ning kolmandad preemiad Lea Valiulina (juhendaja prof Peep Lassmann), Jamie Koichi Harold Loftus (juhendaja prof Peep Lassmann), Eunjung Choi (juhendaja dots Mati Mikalai) ja Hyewon Chung (juhendaja lektor Mihkel Poll).

Keelpillidest jagasid esikohta viiuldajad Katariina Maria Kits (juhendaja prof Arvo Leibur) ja Gloria Ilves (juhendaja prof Mari Tampere-Bezrodny). Teise preemia pälvis vioolamängija Merike Heidelberg (juhendaja lektor Johanna Vahermägi) ning kolmanda preemia tšellist Siluan Hirvoja (juhendaja prof Henry-David Varema).

Palju õnne kõigile laureaatidele ning nende pedagoogidele!

EMTA IT-juht Innar Järva Eesti viie mõjukaima IT-juhi seas

Üldine

EMTA IT-juht Innar Järva Eesti viie mõjukaima IT-juhi seas

Kolmapäeval, 22. mail peeti IT-juhtimise aastakonverentsi, kus kuulutati välja Eesti mõjukaim IT-juht. Viie tunnustatud nominendi seas oli ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia IT-juht Innar Järva. 

Mõjukaimaks IT-juhiks nimetati Jan Aasa Saint-Gobain Glass Estonia ettevõttest. Nominentide seas olid lisaks Järvale Katrin Reinhold tervise ja heaolu infosüsteemide keskusest, Sergei Anikin ettevõttest Pipedrive ning Pelgulinna gümnaasiumi IT-arendusjuht Birgy Lorenz.  

EMTA IT-juht Innar Järva sõnul pole põhjust arvata, et tehnoloogia haridus- või loomeasutuses teisejärguline oleks: "Erinevused äriettevõtete ja haridusasutuste infotehnoloogiliste vajaduste maastikul on kadumas ning nii tõhusus kui ka rahaline ja mitterahaline ärikasu annavad konkurentsieelise neile, kes suudavad kaasaegseid IT-lahendusi ja meeskonna knowhow'd paremini siduda."

"Nagu teistelgi elualadel, võimaldavad läbimõeldud tehnoloogialahendused teha igapäevast asjaajamist tõhusamaks. Saame uhked olla näiteks rahvusvahelise LoLa (Low Latency Audio Visual Streaming System) viitevaba ülekande projekti üle, mille puhul rakendasime 5G võrku sihtotstarbeliselt," ütleb Järva, viidates EMTAs kasutatud viitevabale heli- ja videoülekandetehnoloogiale, mis võimaldab koos reaalajas musitseerida inimestel, kes viibivad teineteisest kuni 5000 km kaugusel.

"Muusikaakadeemia võimas nähtavus IT-maastikul Eestis ja mujalgi maailmas on tõestanud, et IT-s on teadmistepagas olulisem investeeringutest ja ettevõtte mastaabist," lisab ta. 

Aasta mõjukaima IT-juhi konkursi eesmärk on osutada IT-juhtimise olulisusele organisatsiooni edu saavutamisel, tunnustades oskuslikku ja mõjukat IT-juhtimist Eestis tegutsevates organisatsioonides ning aidata seeläbi kaasa ettevõtete digitaliseerimise taseme tõstmisele. 

Žürii hindas nominente järgmiste kriteeriumide põhjal: värskus, ellu viidud muudatuste mõjukus, innovaatilisus ja rakendatud lahenduste julgus, erakordne saavutus organisatsiooni arendamisel, silmapaistev panus valdkonna arengusse, ettevõtte edukus. Žürii tähendas, et kõik nominendid on mõjukaimad IT-juhid omas valdkonnas.

Žüriisse kuulusid Siim Sikkut Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Toomas Truuverk Äripäevast, Ivo Suursoo Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidust, Erkki Leego ettevõttest Leego Hansson ja Gert Jervan Tallinna Tehnikaülikoolist.

Aasta mõjukaima IT-juhi konkurss toimus tänavu kolmandat korda ning seda korraldab Äripäev. IT-juhtimise aastakonverentsi korraldasid Äripäev ja portaal ITuudised. Konverents keskendus tehnoloogia, äri ja inimeste juhtimise ühendamisele.

Intervjuu Innar Järvaga portaalis ITuudised

Fotol: Vasakult Sergei Anikin, Innar Järva, Jan Aasa ja Katrin Reinhold, tagaplaanil žürii liikmed Toomas Truuverk ja Erkki Leego.
Foto autor Urmas Kamdron
Allikas: ITuudised

Kultuurkapitali stipendiumiprogramm looverialade õppejõududele

Määratlemata

Kultuurkapitali stipendiumiprogramm looverialade õppejõududele

Eesti Kultuurkapitali ning avalik-õiguslike ülikoolide koostöös on avanenud uus stipendiumiprogramm ülikoolide kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõududele, kes on ise loovisikud ja õpetavad loomeerialadel tulevasi loomeisikuid. Programmiga toetatakse loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi akrediteerimiseks vajalikke tasemepunktide omandamist.

Taotluse võivad esitada avalik-õiguslikus ülikoolis töölepinguga töötavad õppejõud, kes õpetavad ülikoolis loomeerialasid vähemalt 0,5 koormusega. Ühe stipendiumi suurus on 10 000 eurot aastas ning see makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis. Stipendiumeid eraldatakse üksnes füüsilistele isikutele.

Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik vormikohane taotlus ning ülikooli soovituskiri. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududel tuleb soovituskirja saamiseks esmalt esitada eeltaotlus EMTA-le. Stipendiumi taotlejate vastavust programmi nõuetele kontrollib viieliikmelise ekspertkomisjon, kes otsustab eeltaotluste põhjal, millised õppejõud saavad antud taotlusvoorus akadeemia soovituse. Ekspertkomisjoni otsuse põhjal vormistatakse akadeemia soovituskiri, mille allkirjastab rektor ning mis edastatakse Kultuurkapitalile ja stipendiumi taotlejale.

Eeltaotlus tuleb esitada 15. juuniks aadressil kulka@ema.edu.ee.

Eeltaotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
• õppejõu nimi;
• sihtkapitali nimi, kellele soovitakse taotlus esitada;
• loomeuurimuslikud või loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks (kuni 5000 tähemärki);
• põhjendus selle kohta, kuidas stipendiumi perioodiks kavandatud loomeuurimuslikud ja loomingulised tegevused seostuvad akadeemia eesmärkidega ning õppejõu tööga akadeemias (kuni 5000 tähemärki);
• viimase kahe aasta loominguline biograafia.

Eeltaotluse esitaja peab olema üksikisik, kuid kavandatud loomeuurimuslikud või loomingulised tegevused võivad kaasata teisi isikuid, sh üliõpilasi. Lubatud on ka loomeuurimuslikud või loomingulised kooslused, mille mitu liiget taotlevad stipendiumi samaaegselt. Eeltaotlusele esitatavad nõuded ning lisainfo on leitav siit

Stipendiumi lõpptaotluse koos EMTA soovituskirjaga esitab õppejõud Kultuurkapitali vastava valdkonna sihtkapitalile programmi statuudis sätestatud korras e-kulka veebikeskkonna kaudu 21. augustiks 2019.

Täpsem info stipendiumiprogrammi ning kandideerimiseks vajaliku vormikohase taotluse kohta: Kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi statuut

Stipendiumiprogrammi puudutavate küsimuste korral pöörduda Henry-David Varema (loomingulised stipendiumid) või Margus Pärtlase (loomeuurimuslikud stipendiumid) poole.

24. mail toimuvad EMTA muusika interpretatsiooni osakonna konkursid

Määratlemata

24. mail toimuvad EMTA muusika interpretatsiooni osakonna konkursid

EMTA muusika interpretatsiooni osakond alustas käesolevast õppeaastast osakonnasiseste konkursside korraldamist. Konkursid toimuvad õppeaasta jooksul kõigil erialadel. 

Konkursside eesmärgiks on pakkuda EMTA-s õppivatele noortele interpreetidele võimalust ennast proovile panna ja tunnustust pälvida. Samuti annavad konkursid laiemale muusikapublikule võimaluse tutvuda EMTA-s õppivate noorte pillimängijate ja lauljatega – eesti muusikakultuuri tulevaste professionaalidega. Auhinnafond on rahaline, preemiate arv ja suurus sõltub žürii otsusest. Kõik konkursid on kuulajatele avatud ning tasuta. 

Reedel, 24. mail astuvad võistlustulle pianistid ja keelpillimängijad. Pianistide konkurss, algusega kell 10.00 leiab aset EMTA kammersaalis ja on pühendatud Tallinnas pikemalt elanud ja tegutsenud pianisti Theodor Steini 200. sünniaastapäevale. Keelpillikonkurss algab kell 11.00 ning toimub EMTA orelisaalis. 

Märtsikuus toimus kooridirigeerimise konkurss Arvo Pärdi keskuses, kus pälvis preemia Ode Pürg (juhendaja prof Tõnu Kaljuste). Aprillis leidis aset Debussy-nimeline konkurss klarnetimängijatele, kus pälvisid laureaaditiitlid Valeri Trahhatšjov ja Paolo Pellegrini prof Toomas Vavilov klarnetiklassist. Maikuus toimus konkurss lied-duodele, kus said auhinnalised kohad duod Damaris Ilves ja Maria Magdik (juhendaja dots Martti Raide), Milda Drejeryte ja Juuli Vaulasvirta (juhendaja prof Helin Kapten) ning Yena Choi ja Min-Young Yoon (juhendaja dots Martti Raide).

Samuti toimus maikuus kammermuusika konkurss, kus pälvis auhinnalised kohad sekstett koosseisus Katariina Maria Kits (viiul), Fred Heinoja (viiul), Laura Kuusma (viiul), Hilla Helmi Sofia Lappalainen (vioola), Marten Meibaum (tšello) ja Leo Dubovsky (klaver) ning duo Paolo Pellegrini (klarnet) ja Anna Smirnova (klaver). Ansamblit juhendasid prof Marje Lohuaru ning dots Marrit Gerretz-Traksmann. 

EMTA klaveri eriala üliõpilane Hyewon Chung esines edukalt A. Rubinsteini nimelisel rahvusvahelisel pianistide konkursil

Konkurss

EMTA klaveri eriala üliõpilane Hyewon Chung esines edukalt A. Rubinsteini nimelisel rahvusvahelisel pianistide konkursil

18.-19. mail toimus Düsseldorfis Anton Rubinsteini nimeline pianistide konkurss, kus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveri eriala üliõpilast Hyewon Chungi premeeriti diplomiga.

Konkursile pääsemiseks tuli läbida videovoor, millest kvalifitseerus lõppvooru 11 kandidaati 8 riigist: Bulgaaria, Hiina, Holland, Itaalia, Poola, Lõuna-Korea, Saksamaa ja Taiwan. 

18-aastane Hyewon Chung osales konkursil juunioride kategoorias. Konkursil esitas ta Chopini ja Haydni teoseid. Chung õpib bakalaureuse esimesel kursusel Mihkel Polli klaveriklassis.

ActInArt loomeettevõtluse võrgustiku intensiivseminar Soomes

Määratlemata

ActInArt loomeettevõtluse võrgustiku intensiivseminar Soomes

Kõrghariduses loomeettevõtlust edendav võrgustik ActInArt pidas 4.–8. maini Jakobstadis Soomes intensiivseminari, tuues Novia rakenduskõrgkooli kokku 30 üliõpilast ning 15 õpetajat 20st eri rahvusest ja 15st muusika- ja kunstikõrgkoolist.

Viiepäevases laagris otsiti vastuseid küsimustele, kuidas oma tegevust artistina või kultuurikorraldajana
mõtestada, mil moel ühendada loominguline potentsiaal praktiliste oskustega ning kuidas tulla artistina toime kaasaegse ühiskonna väljakutsetega. Koos töötati gruppides, praktikumides, loengutes ja mentorluse vormis. Üritus kulmineerus üliõpilaste ideede avaliku esitlusega, kus osalesid lisaks võrgustiku liikmetele ka Jakobstadi linnapea ja press. 

ActInArt võrgustiku juhi, EMTA kultuurikorralduse õppe koordinaator Anna Ranczakowska sõnul on ActInArti lähenemine ettevõtluse õpetamisele ebatraditsiooniline: "Julgustame üliõpilasi mõtlema eelkõige enda võimetele ja potentsiaalile ühiskonnas ning toetuma isiklikule motivatsioonile, väärtushinnangutele ja uskumustele, selle asemel, et joonduda etteseatud reeglite järgi. Tahame üliõpilastele pakkuda tuge ja julgust jääda loovisikuna enda tõekspidamistele kindlaks."

 

Tänavu neljandat korda aset leidnud loomemajanduse seminaril osalesid nii muusika-, etenduskunstide kui ka kultuurikorralduse erialade üliõpilased. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat esindasid üritusel kaasaegse improvisatsiooni üliõpilane Olga Bulavina ning nüüdismuusika interpretatsiooni ja loome õppekava CoPeCo üliõpilased Kelsey Cotton ja Sandra Kuntu Blankson

ActInArt on Põhja- ja Baltimaade loomealade kõrgkoolide võrgustik, mille eesmärk on toetada loomemajandust ning ettevõtlusele orienteeritud mõtteviisi neis õppeasutustes. Rõhuasetus on karjääriplaneerimise oskuse edendamisel, teadlikkuse ja aktviisuse tõstmisel. ActInArt tegevustesse on kaasatud nii üliõpilased, õppejõud kui ka kõrgkoolide tugistruktuuride esindajad. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juhib ActInArt võrgustiku tööd aastast 2014. 

Projekti rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus