EMTA kontserdi- ja teatrimaja kunstikonkursi võitis klaasikunstnik Maret Sarapu

Määratlemata

EMTA kontserdi- ja teatrimaja kunstikonkursi võitis klaasikunstnik Maret Sarapu

Detsembri alguses selgus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kunstikonkursi võidutöö, millest saab peatselt valmivat kontserdi- ja teatrimaja ehtiv kunstiteos. Konkursile laekus kokku 30 kavandit, millest auhinnaliseks tunnistas žürii kolm tööd.

Võidutööks osutus klaasikunstnik Maret Sarapu kavand pealkirjaga “Esimene keel”.

Žürii hinnangul toob võidutöö kontserdi- ja teatrimajja olulise kunstilise väärtuse, kasutades optimaalselt olemasolevaid võimalusi. Vitraaž, mis kulgeb läbi kahe korruse, muudab olustikku sidusamaks. Žürii nõuandvate liikmete sõnul paigutub ideekavand hoone kõige avalikumasse ruumitsooni publiku, fuajee ja korrustevahelise ühenduse tuiksoonele. Taolisest paiknemisest tulenevalt saab tulevane teos ruumi elavaks ja väga kõnekaks visuaali osaks. Žürii tunnustas klaasi kui materjali aegumatust; teose värvigammat, mis sobitub keskkonda; teose väljapaistvust majas sees ning väljast aknast sisse vaadates ning visuaalse lahenduse tähenduslikku seostatavust nii muusika kui ka teatriga.

Konkursi võitja saab kunstiteose teostamise eest preemiaks 65 000 eurot. Võidusumma sisaldab autoritasusid, kõiki teose valmistamise, transpordi ning paigaldamisega seonduvaid kulusid. Plaanide kohaselt peab teos valmima ja olema paigaldatud ettenähtud asukohta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 1. septembriks 2019.

Teise koha pälvis kavand pealkirjaga “Avamine”, mille autorid on arhitektid Taavi Kuningas ja Mihkel Urmet ning metallikunstnik Argo Männik. Tunnustusega kaasneb rahaline preemia 1000 eurot.

Žüriile imponeeris kavandi sõnum, mis suudab rääkida lugu avamise motiivi abil, seostudes nii muusika kui ka teatriga, kuid taiesele planeeritud asupaigas poleks teose kontseptsioon täiel määral mõjule pääsenud.

Kolmanda koha, millega kaasneb rahaline preemia 500 eurot, pälvis keraamikakunstnik Kristel Ojasuu kavand pealkirjaga “Vaheaeg”.

Žürii hindas kõrgelt kavandi nutikat ideed ja loomingulisust loo jutustamisel, andes edasi kunsti ja muusika suurust läbi ruumilise lahenduse. Samas pidas žürii kitsaks kontserdi- ja teatrimaja kontekstis muusika ja loomingu tõlgendamist läbi klaveriklahvide.

Konkursil osalenud kõikide võistlustööde virtuaalsete kavanditega on võimalik tutvuda siin: https://drive.google.com/drive/folders/1ARjigyU_xBGQHI_4sGNclINOTUOmE33c?usp=sharing

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kunstiteose tellimise konkursi žüriisse kuulusid: Ivari Ilja, žürii esimees; Indrek Laul, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlaskogu esimees; Mart Kalm, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja; Sirje Helme, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja; Kai Kaljo, Eesti Kunstnike Liidu esindaja; Vano Allsalu, Eesti Kunstnike Liidu esindaja ja hääleõiguseta eksperdid arhitekt Toivo Tammik, AB Ansambel ja sisearhitekt Aivar Oja, OÜ Fra Disain.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutas tänavu augustis välja kunstikonkursi, mille eesmärk oli tellida EMTA identiteedi ja missiooniga haakuv kunstiline ideelahendus 2019. aasta septembris valmivasse kontserdi- ja teatrimajja.

Lisainfo konkursist: https://ema.edu.ee/eesti-muusika-ja-teatriakadeemia-kontserdi-ja-teatrimaja-kunstikonkurss/

EMTA tudengid võitsid StarterCreative konkursil kaks eripreemiat

Määratlemata

EMTA tudengid võitsid StarterCreative konkursil kaks eripreemiat

Laupäeval, 1. detsembril toimus ettevõtluskonkursi StarteCreative äriideede lõppkaitsmine, kus osalesid Tallinna kõrgkoolide 10 meeskonda, nende hulgas ka Muusika- ja Teatriakadeemia meeskond "Helihool" eesotsas kaasaegse improvisatsiooni tudengi Olga Bulavinaga, kes võitis kaks eripreemiat.

Kolme kuu jooksul arendas Olga meeskond oma ideed "Muusika haiglatesse", mille tuum on pakkuda professionaalset muusikat patsientidele haiglatesse ja hooldusasutustesse. Äriidee toetub uuringutele, mis tõestavad, et elava muusika kuulamine vähendab haiglapäevi ning taastab kiiremini haigete mälu, hoides sellega otseselt kokku raha tervishoius ning tagades patsientide parema operatsioonijärgse elukvaliteedi. "Helihool" võitis laupäevases lõppvoorus Ajujahi eripreemia ning tasuta Fundwise/Hooandja kapaania nõustamise.

Tudengid arendasid oma ideid ärimudelini erinevate juhendajate, mentorite ja koolitajate käe all ülikoolidevahelises eelikubatsiooniprogrammis "StarterCreative". "Starter" programm on osa ettevõtlusõppe programmist "Edu Tegu", mis on rahastatud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest. Juba veebruaris algab programmi uus hooaeg ning seekord eelneb "StarterCreativile" mitme aastase traditsiooniga EMTA projektikonkurss, kuhu on oodatud kõik meie akadeemia tudengid oma ideede ja meekondadega.

Lisainfo: Marko Lõhmus (marko@ema.edu.ee) ja Kaari Kiitsak-Prikk (kaari@ema.edu.ee)

Ilmus Res Musica 10. number

Teadus

Ilmus Res Musica 10. number

26. novembril ilmus Res Musica 10. number. Juubelinumbri koostasid Kristel Pappel ja Hannaliisa Uusma ning selle peateemad on loomepõhine uurimistöö ja popmuusika – valdkonnad, mida käsitletakse Res Musica kaante vahel esmakordselt. Loomepõhine uurimus ühendab kunstipraktika ja refleksiooni oma tegevuse üle ning käesolev number sisaldab kolme sellist käsitlust. Nende autoriteks on EMTAs doktorikraadi kaitsnud Christian M. Fischer, Mihhail Gerts ja Kristi Kapten, kelle artiklid põhinevad nende väitekirjadel. (Post)sovetlikust pop- ja folkmuusikast kirjutavad neli autorit ja käsitluste temaatika ulatub seto laulikute nõukogude ajal loodud poliitilistest lauludest ja nõukogude hipidest kuni postsovetliku hip-hopi ja Tommy Cashini. Põhjalike eestikeelsete resümeedega artiklid on seekord inglise keeles. Lisaks sisaldab number arvustusi ja muusikateadusliku elu kroonikat.

Res Musica on ainus muusikaalane teadusajakiri Eestis (vt. ka www.resmusica.ee). Kord aastas ilmuvat ajakirja annavad välja EMTA muusikateaduse osakond ja Eesti Muusikateaduse Selts.

EMTA brassiansambel osales Baltic Nordic Brass Academy intensiivkursusel Helsingis

Määratlemata

EMTA brassiansambel osales Baltic Nordic Brass Academy intensiivkursusel Helsingis

21-25. novembril osales EMTA brassiansambel tänavu viiendat korda toimunud intensiivkursusel Baltic Nordic Brass Academy, mida võõrustas Helsingi kunstiülikooli Sibeliuse akadeemia.

Õppejõudude Aavo Otsa (EMTA) ja Adomas Kontautase (Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia) viie aasta tagusest ideest kutsuda ellu Baltic Brass Academy Tallinnas on välja arenenud iga-aastane hariduslik kontsertsündmus, mida viivad läbi Vilniuse, Riia, Tallinna ja Helsingi muusikaakadeemiad.

Käesoleval aastal osales sündmusel üle 70 üliõpilase ning toimusid meistrikursused kõigile erialadele. Kontsertidel esitas EMTA Brass Joseph Horowitzi Concertino Classico, solistid Laur Keller ja Villem Endel Tiits, ning ühendatud vaskpilli orkestri esituses kõlas Eesti helilooja Ülo Kriguli teos „Kolm Kõla“ – variatsioonid Luteri lauluraamatu teemadele. Mõlemaid teoseid juhatas Aavo Ots

Sasha Mäkilä kaitseb doktoritööd 19. detsembril

Teadus

Sasha Mäkilä kaitseb doktoritööd 19. detsembril

19. detsembril 2018. a. kell 17.00 ruumis A-402

SASHA MÄKILÄ

kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd:

Conducting Madetoja. Discoveries About the Art and Profession of Conducting

Juhendaja: professor Mart Humal, PhD (EMTA)

Oponent: Tapio Tuomela, DocMus  (Sibeliuse Akadeemia)

Sasha Mäkilä Doctoral thesis

Doktoritööga on võimalik tutvuda ka trükisena EMTA raamatukogus

 

Aivar Simmermann kaitseb doktoritööd 22. novembril

Teadus

Aivar Simmermann kaitseb doktoritööd 22. novembril

22. novembril 2018. a. kell 16.00

EMTA lavakunstikooli Valges saalis

AIVAR SIMMERMANN

kaitseb filosoofiadoktori (teatrikunst) kraadi taotlemiseks tööd:

Rakendusteatri praktikad MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi leinatoetuslaagrites aastatel 1995–2017

Juhendajad: Madli Pesti, PhD (EMTA), professor Airi Liimets, PhD (EMTA, TLÜ)

oponendid: Anu Sarv, PhD (TÜ), Merle Karusoo

Doktoritööga on võimalik tutvuda EMTA koduleheküljel ning trükisena EMTA raamatukogus

Aivar Simmermann. Doktoritöö

 

 

 

Mira Martšenko ja Moskva Muusikakeskkooli klaveriõpilased EMTAs

Määratlemata

Mira Martšenko ja Moskva Muusikakeskkooli klaveriõpilased EMTAs

22.- 25. novembrini külastab taas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat üks tänapäeva säravamaid vene klaverikoolkonna pedagooge Mira Martšenko koos oma õpilastega Moskva Konservatooriumi juures asuvast Muusikakeskkoolist.

Visiidi käigus toimuvad meistrikursused, kus osalevad EMTA üliõpilaste kõrval klaveriõpilased Tallinna Muusikakeskkoolist, Otsa koolist, Elleri koolist ning Nõmme ja Tallinna Muusikakoolidest.

Reedel, 23. novembril toimuvad loeng–seminarid, mis käsitlevad pedagoogilise repertuaari kullafondi kuuluvaid klaveripalade tsükleid C. Debussy „Lastenurk“ ja P. Tšaikovski „Lastealbum“.

Visiidi üheks kõrghetkeks tõotab kujuneda M. Martšeko ja Moskva Muusikakeskkooli õpilaste kontsert, kus rahvusvahelistel kontserdilavadel tunnustust pälvinud Valentin Malinin, Aleksandra Stõtškina, Aleksandra Dovgan, Sofia Menšikova ja Timofei Vladimirov esitavad klaverimuusika tähtteoseid läbi sajandite. Esitusele tulevad teosed autoritelt Couperin, Rameau, Chopin, Bizet, Tšaikovski, Catoire, Rahmaninov, Poulenc ja Chasins. Kontsert toimub 24. novembril EMTA kammersaalis. 

Mira Martšenko visiiti korraldavad EMTA interpretatsioonipedagoogika ja klaveri eriala koostöös Eesti Klaveriõpetajate Ühingu, Tallinna Muusikakeskkooli ja Nõmme Muusikakooliga.

EMTA puhkpillieriala üliõpilane Laur Keller pälvis rahvusvahelisel konkursil tunnustuse

Määratlemata

EMTA puhkpillieriala üliõpilane Laur Keller pälvis rahvusvahelisel konkursil tunnustuse

5.-12. novembril toimus Peterburis rahvusvaheline XI Jevgeni Mravinski nimeline noorte interpreetide konkurss puhkpillimängijatele. Konkurssi korraldatakse European Union of Music Competition egiidi all. Kahes vanusegrupis võistles 120 puupuhkpilli ja 70 vaskpillimängijat.

Vanema vanusegrupi (17-21 a.) 36 corno-, trompeti, trombooni-ja tuubamängija konkurentsis hindas rahvusvaheline žürii diplomandi tiitli vääriliseks puhkpilliõppe bakalaureuse tudengi, trompetist Laur Kelleri. Tema kontsertmeister Meeli Ots tunnistati parimaks kontsertmeistriks.