Kaarli kirikus õnnistati sisse muusika- ja teatriakadeemiale kingitud Eesti lipp

Määratlemata

Kaarli kirikus õnnistati sisse muusika- ja teatriakadeemiale kingitud Eesti lipp

17. juulil 2020 toimus Kaarli kirikus Eesti lipu pidulik sisseõnnistamise tseremoonia. Eesti lipu seltsi poolt muusika- ja teatriakadeemiale kingitud sinimustvalge pühitses sisse Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus.

Eesti lipu selts kinkis vabariigi juubeliaasta puhul rahvuslipu haridusasutustele, sh väliseesti koolidele ja seltsidele. See oli seltsipoolne austusavaldus meie riigi hariduselule. Rahvuskultuuri hoidmise ja traditsioonide väärtustamise eest andis 2019. aasta lõpul Eesti lipu seltsi esimees Jüri Trei seltsi nimel rahvuslipu üle muusika- ja teatriakadeemia rektorile Ivari Iljale.

Lipu etiketi kohaselt tuleb rahvuslipp enne selle väljatoomist õnnistada. Värskelt sisse pühitsetud sinimustvalge ehib juba 18. juulil 2020 muusika- ja teatriakadeemia lõpetajate piduliku kontsertaktuse lava.

Muusika- ja teatriakadeemia vastuvõtuinfo 2020

Määratlemata

Muusika- ja teatriakadeemia vastuvõtuinfo 2020

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraline vastuvõtt bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse lõppes 6. juulil 2020. Avaldusi esitati kokku 708.

Bakalaureuseõppesse laekus kokku 477 avaldust, millest 283 esitati lavakunsti näitleja suunale ning 84 esitati ingliskeelsele muusika interpretatsiooni õppekavale. Vastu võeti 110 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 84 ja ingliskeelsetele õppekavadele 26 üliõpilaskandidaati.

Magistriõppesse laekus kokku 199 avaldust, neist ingliskeelsetele õppekavadele 143 avaldust. Vastu võeti kokku 87 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 43 ja ingliskeelsetele õppekavadele 44 üliõpilaskandidaati.

Doktoriõppesse laekus avaldusi 32, millest 15 esitasid välismaalased. Vastu võeti 5 doktoranti, kellest 4 on välismaalased (lisaks võeti vastu 3 eksterni).

Kokku esitati immatrikuleerimiseks 205 uut üliõpilaskandidaati.

Populaarseimad erialad sisseastujate seas olid bakalaureuseõppe eestikeelsetele õppekavadele lavakunst, muusikapedagoogika ja džässmuusika. Magistriõppes laul, helilooming ja muusikatehnoloogia ning interpretatsioonipedagoogika.

Populaarseimad erialad ingliskeelsetele õppekavadele olid bakalaureuseõppes helilooming ja muusikatehnoloogia, jazzmuusika, laul ning magistriõppes kultuurikorraldus, helilooming ja muusikatehnoloogia, laul ja keelpillid.

Väga suur oli ingliskeelsetele õppekavadele kandideerijate osakaal. Vastu võetud välisüliõpilaste päritolumaad on Hiina, Lõuna-Korea, Mehhiko, USA, Venemaa, Soome, Rootsi, Hispaania, Portugal, Itaalia, Läti, Leedu, Iirimaa, Poola, Türgi, Ungari, Prantsusmaa, Šveits, Saksamaa, Suurbritannia, Horvaatia, Gruusia, Aserbaidžaan.

Klassiruumide kasutamine suvevaheajal

Määratlemata

Klassiruumide kasutamine suvevaheajal

Ajavahemikul 20. juulist kuni 26. juulini on harjutamiseks avatud ainult D-korpuse klassiruumid.

Alates 27. juulist on lisaks D-korpusele kasutuses ka õppehoone oreli, džässi, klavessiini ja kontrabassi eriklassid.

17. augustist on taas kasutuses kõik klassiruumid.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täiendav vastuvõtt 2020.‒2021. õppeaastaks

Määratlemata

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täiendav vastuvõtt 2020.‒2021. õppeaastaks

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraldab täiendava vastuvõtu 2020.‒2021. õppeaastaks järgmistel erialadel:

 • klahvpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
 • keelpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
 • puhk- ja löökpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
 • kooridirigeerimine (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
 • puhkpilliorkestri dirigeerimine (magistriõpe)
 • varajane muusika (magistriõpe)
 • jazzmuusika (magistriõpe)
 • pärimusmuusika (bakalaureuseõpe)
 • interpretatsioonipedagoogika (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
 • muusikapedagoogika (bakalaureuseõpe sessioonõppe vormis)
 • muusikateadus ja muusikakorraldus (bakalaureuseõpe)
 • muusikateadus (magistriõpe, doktoriõpe)

Avaldusi saab esitada alates 1. augustist kuni 24. augustini 2020 keskkonnas SAIS. Sisseastumiseksamid toimuvad 25.‒26. augustil. Täiendav info: vastuvott@eamt.ee.

EMTA 2020. aasta lõpetajate kontsertaktus

Määratlemata

EMTA 2020. aasta lõpetajate kontsertaktus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lõpetajate kontsertaktus toimub laupäeval, 18. juulil 2020 algusega kell 16.00 uue kontserdi- ja teatrimaja suures saalis. Sellega tähistame ühtlasi ka akadeemia juubeliaasta lõppu.

Lõpetajate arvu koroonakriis muusika- ja teatriakadeemias oluliselt mõjutada ei suutnud, see vastab viimaste aastate keskmisele tasemele. Aktusel antakse üle 86 bakalaureuse-, 85 magistri- ja 4 doktoridiplomit, nende hulgas ka lavakunsti ja kultuurikorralduse erialade lõpetajatele.

Kevadises kriisis muutunud maailm vormib seekordse kontserdi formaadilt küll kammerlikuks (aktus toimub sel aastal ilma sümfooniaorkestrita), kuid see ei vähenda kontserdi pidulikku tähendust – esinevad 2020. aasta lõpetajad.

Praktiline info:

 

Kultuurkapitali stipendiumiprogramm looverialade õppejõududele. Eeltaotluste vastuvõttu on pikendatud 1. juulini 2020

Õppejõud, Konkurss

Kultuurkapitali stipendiumiprogramm looverialade õppejõududele. Eeltaotluste vastuvõttu on pikendatud 1. juulini 2020

Eesti Kultuurkapitali ning avalik-õiguslike ülikoolide koostöös loodud stipendiumiprogramm on mõeldud ülikoolide kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõududele, kes on ise loovisikud ja õpetavad loomeerialadel tulevasi loomeisikuid. Programmiga toetatakse loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi akrediteerimiseks vajalikke tasemepunktide omandamist.

Taotluse võivad esitada avalik-õiguslikus ülikoolis töölepinguga töötavad õppejõud, kes õpetavad ülikoolis loomeerialasid vähemalt 0,5 koormusega. Ühe stipendiumi suurus on 10 000 eurot aastas ning see makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis. Stipendiumeid eraldatakse üksnes füüsilistele isikutele.

Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik vormikohane taotlus ning ülikooli soovituskiri. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududel tuleb soovituskirja saamiseks esmalt esitada eeltaotlus EMTA-le.

Stipendiumi taotlejate vastavust programmi nõuetele kontrollib viieliikmelise ekspertkomisjon, kes otsustab eeltaotluste põhjal, millised õppejõud saavad antud taotlusvoorus akadeemia soovituse. Ekspertkomisjoni otsuse põhjal vormistatakse akadeemia soovituskiri, mille allkirjastab rektor ning mis edastatakse Kultuurkapitalile.

Eeltaotlus tuleb esitada 1. juuliks aadressile kulka@eamt.ee.

Eeltaotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
õppejõu nimi;
sihtkapitali nimi, kellele soovitakse taotlus esitada;
loomeuurimuslikud või loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks (kuni 5000 tähemärki);
põhjendus selle kohta, kuidas stipendiumi perioodiks kavandatud loomeuurimuslikud ja loomingulised tegevused seostuvad akadeemia eesmärkidega ning õppejõu tööga akadeemias (kuni 5000 tähemärki);
viimase kahe aasta loominguline biograafia.

Eeltaotluse esitaja peab olema üksikisik, kuid kavandatud loomeuurimuslikud või loomingulised tegevused võivad kaasata teisi isikuid, sh üliõpilasi. Lubatud on ka loomeuurimuslikud või loomingulised kooslused, mille mitu liiget taotlevad stipendiumi samaaegselt. Eeltaotlusele esitatavad nõuded ning lisainfo on leitav SIIT.

Stipendiumi lõpptaotluse koos EMTA soovituskirjaga esitab õppejõud Kultuurkapitali vastava valdkonna sihtkapitalile programmi statuudis sätestatud korras e-kulka veebikeskkonna kaudu 21. augustiks 2020.

Täpsem info stipendiumiprogrammi ning kandideerimiseks vajaliku vormikohase taotluse kohta:
Kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi statuut

Lisainfo stipendiumiprogrammist:
Henry-David Varema henry-david.varema@eamt.ee

Akadeemilise konkursi valimistulemused

Määratlemata

Akadeemilise konkursi valimistulemused

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senati koosolekul 15. juunil 2020 kinnitati 2020. aasta akadeemilise konkursi valimistulemused järgmiselt:

Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond

saksa keele lektor koormusega 0,5

Mari Tarvas