Vilistlaskogu tegevused

Töörühmad:
- EMTA saali ehitus 
- Vilistlaskogu kui organisatsiooni ülesehitamine, töö regioonides 
- Kommunikatsioon ja meedia 
- EMTA 100 ideede kogumine 
- Ajaloolise pärandi väärtustamine ja jäädvustamine 
- Muusikakooli (kui huvikooli) õpetaja koolitus
- Eesti teatri ajalugu

Samuti on kõik oodatud panustama erinevate töörühmade tegevustesse, selleks saatke kiri aadressile: vilistlaskogu@ema.edu.ee
Leia EMTA vilistlaskogu Facbookist

 

UUDISED

Mai 2019:

26. mail toimus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias EMTA vililstlaskogu üldkoosolek. 
Kvoorum tuli kokku ning koosolek õnnestus! EMTA vilistlaskogu juhatus tänab kõiki, kes sündmusel osalesid.
Kinnitati 2018 tegevusaruanne, majandusaruanne, revisjonikomisjoni aruanne. Revisjonikomisjoni valiti uus liige Riina Aasma. 
Tutvustati dirigendipoodiumi kingituse projekti ning peeti tulevikuplaane. 
Koosoleku protokolli saate lugeda SIIN


Pärast koosolekut võeti ette jalutuskäik EMTA peagi valmivas kontserti- ja teatrimajas. 


Kontsert. Esineb EMTA sinfonietta, dirigent Toomas Vavilov, kõlas EMTA kompositsioonitudengite uudislooming. 

Aprill 2019:

EMTA VILISTLASKOGU ÜLDKOOSOLEK

Pühapäeval, 26. mail 2019 algusega kell 15 olete väga oodatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse osalema EMTA vilistlaskogu üldkoosolekul!

Tuleme kokku, vaatame tagasi möödunud aastale ja peame tulevikuplaane, mõeldes alma materi 100. tähtpäevale. 

Lisaks koosoleku pidamisele olete oodatud heitma pilku sügisel pidulikult avatavasse EMTA saalikompleksi. Iga päevaga ehitusel kosuvat hoonet tutvustab rektor Ivari Ilja.

Pärast ringkäiku olete teretulnud osaks saama muusikaelamustest uudisloomingukontserdil. 
Esineb EMTA sinfonietta dirigent Toomas Vavilovi juhtimisel, kõlavad EMTA kompositsioonitudengite maailmaesiettekanded!

KAVAS:

14:30 - 15:00 Kogunemine ja registreerimine
15:00 - EMTA Vilistlaskogu üldkoosolek (kooriklass, ruum A402)
16:00 - Ringkäik valmivas EMTA saalikompleksis rektor Ivari Ilja juhtimisel
17:00 - Kontsert kammersaalis (C405). 
EMTA Sinfonietta, dirigent Toomas Vavilov, kavas EMTA kompositsioonitudengite uudisteoste maailmaesiettekanded

*Üldkoosoleku PÄEVAKORD: 

1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2) Päevakorra kinnitamine
3) Juhatuse aruanne 2018. aasta tegevustest, kinnitamine
4) Majandusaastaaruanne, kinnitamine
5) Revisjonikomisjoniaruanne, kinnitamine
6) Revisjonikomisjoni uue liikme valimine
7) Vilistlaskogu kingitus EMTAle 100. juubeliks: dirigendipoodiumi projekt
8) Üleskutse kampaaniaks +1
9) Jooksvad küsimused

Üldkoosolekul saavad osaleda vilistlaskogu liikmed. 

Kutsu ka teisi vilistlasi vilistlaskoguga liituma aadressil: www.ema.edu.ee/vilistlane

Vilistlaskogu liikmeks on võimalik astuda ka kohapeal enne üldkoosoleku algust (kell 14:30-15:00), tasudes sularahas 2019. aasta liikmemaksu. 

Tuletame meelde, et kogume vilistlaskogu aastast liikmemaksu 10-20 eurot vastavalt võimalusele. 
Palume teha ülekande kontole: 
MTÜ EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA VILISTLASKOGU
Swedbank A/A EE802200221063846242

Selgitusse lisada vilistlaskogu liikme nimi ja tasutava liikmemaksu periood (2019. aasta). Võimalik tasuda ka koosolekul kohapeal sularahas. Suur tänu kõigile, kes on juba oma panuse andnud!

NB! Üldkoosolekul otsuste vastuvõtmiseks tuleb kindlustada kvoorum!

Palume kõiki vilistlaskogu liikmeid, kes ei saa isiklikult üldkoosolekul osaleda VOLITADA enda eest hääletama mõnda kohalviibivat vilistlaskogu liiget
Volikiri peab olema esitatud kirjalikult, kas käsikirjas paberil või elektrooniliselt digiallkirjastatuna. Digiallkirjastatud volituse palume saata aadressile vilistlaskogu@ema.edu.ee
Kui soovite volikirja näidist, pöörduge palun: vilistlaskogu@ema.edu.ee 

Märkige end osalema ja jagage üritust ka Facebookis!


Tellime EMTA tekleid!

Kui paljudel vilistlaskogu liikmetel on olemas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia väärikas tekkel
Kel pole, avaneb nüüd võimalus see endale hõlpsalt hankida! EMTA tekkel on midagi, mis võiks või lausa peaks iga vilistlase pead ehtima! Eriti nüüd, kus akadeemia 100 ja laulupidu 150 on tulemas. Oleks uhke, kui pidulikke sündmusi kaunistaks siniste sametmütside meri!

Kogume vilistlaskogu liikmete hulgas huvilised kokku ning teeme tootjale ühise tellimuse.
Teklid valmistab ettevõte Velmard ning ühe tekli hind on 20 eurot.

Andke soovist märku hilisemalt 6. maiks e-posti aadressile vilistlaskogu@ema.edu.ee

Märkige kirja teklite arv ja suurus(ed). Sobiva mõõdu saate teada, kui võtta pea ümbermõõt horisontaalselt kulmude kohalt. Mõõdu võtmise juhise leiate siit: https://velmard.ee/wp-content/uploads/2019/02/Kuidas-t%C3%A4pselt-m%C3%B5%C3%B5ta-pea-%C3%BCmberm%C3%B5%C3%B5tu-1.jpg 

Tasumisest ja tekli kättesaamisest täpsemalt maili teel tellijatele.

Oktoober 2018:

Lilian Semper 85
30. oktoobril tähistati Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias pianisti ja legendaarse pedagoogi Lilian Semperi tema 85. sünniaastapäeva.

Kell 19 leidis EMTA kammersaalis aset Jubilate sarja kontsert Lilian Semper 85, kust astusid üles õpilased ja kolleegid Urmas Vulp (viiul), Ivari Ilja (klaver), Irina Zahharenkova (klaver), Lille Randma (klaver), Kai Ratassepp (klaver), Mati Mikalai (klaver), Sven Kullerkupp (klaver), Jorma Toots (klaver).

Kontsedile eelnes Semperile pühendatud vestlusring, mida EMTA vilistlaskogu juhatusel oli au ellu kutsuda! Vestlusringis osalesid: Kai Ratassepp, Sven Kullerkupp, Kaili Eerma, moderaator Ia Remmel. 

Semperi endised õpilased vaatasid tagasi ühistele seikadele nii klassiruumis kui ka plaadikuulamisõhtutel ja koosviibimistel tema kodus. Sooja sõnaga meenutati Semperi toetavat meelelaadi ning värvikaid, teravaid ja koomilisi võrdlusi õpetamisel. Pianistil olgu soojad käed ja külm pea, mitte vastupidi, arvas ta muu hulgas.

Aprill 2018:

7. aprillil 2018 toimunud EMTA VK üldkoosoleku protokolli lugege siit: EMTA VK üldkoosoleku protokoll 07.04.2018

*
VILISTLASKOGU ÜLDKOOSOLEK LAUPÄEVAL, 7. APRILLIL 2018

Laupäeval, 7. aprillil toimus EMTA Vilistlaskogu aastakoosolek ning ühtlasi peeti EMTA kontserdi- ja teatrimaja nurgakivi tseremooniat.

VILISTLASKOGU ÜLDKOOSOLEK 13:30-14:30
kogunemine ja registreerimine kl 13.00-13.30

ruum A402
Tutvustatakse vilistlaskogu töörühmade tegemisi, vastloodud EMTA Fondi,
vaadatakse üle, mis aasta jooksul on ette võetud ja seatakse sihte edaspidiseks.

EMTA SAALIKOMPLEKSI NURGAKIVI TSEREMOONIA 15:00-15:45
Tatari 13 kõrval asuv ehitusplats
2019. aasta sügisel valmib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 100. juubeliks akadeemia oma kontserdimaja.
Avalikul tseremoonial pannakse uuele kontserdimajale nurgakivi. Pidulikul sündmusel kõnelevad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kultuuriminister Indrek Saar, EMTA rektor Ivari Ilja, vilistlaskogu juhatuse esimees Indrek Laul jt.

Orienteeruvalt 45 minutit kestvale tseremooniale järgneb väike vastuvõtt akadeemia II korruse fuajees
ning vilistlaskogu liikmed on teretulnud jätkama koosviibimist EMTA kohvikus.

Praktilist lisainfot:

* Üldkoosoleku PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Päevakava kinnitamine
3. Avasõnad – juhatuse esimees Indrek Laul
4. EMTA rektori tervitus – Ivari Ilja
5. Juhatuse aruanne 2017. a tegevusest, kinnitamine
6. Majandusaasta aruanne, kinnitamine
7. Revisjoniaruanne, kinnitamine
8. Ülevaade töörühmade tegevustest:
Andres Pung – muusikaharidus, pilliõpetajate koolitus
Heidi Pruuli – ajaloo talletamine
Elmar Trink – vilistlassuhted ja kommunikatsioon
Marko Lõhmus – EMTA Fond
9. Muud küsimused

* Üldkoosolekul saavad osaleda vilistlaskogu liikmed.

Kutsu ka teisi vilistlasi liituma vilistlaskoguga aadressil: www.ema.edu.ee/vilistlane
Vilistlaskogu liikmeks on võimalik astuda ka kohapeal enne üldkogu algust (kell 13.00 - 13.30), tasudes sularahas 2018. aasta eest liikmemaksu.

* Kogume vilistlaskogu aastast liikmemaksu 10 või 20 eurot vastavalt võimalusele.
Palume teha ülekande kontole: EMTA vilistlaskogu EE802200221063846242 Swedbank
Selgitusse lisada: Nimi ja liikmemaksu periood (2018a).
NB! Võimalik maksta ka 7. aprilli üldkoosolekul kohapeal sularahas.

* Kindlustamaks vajalikku kvoorumit üldkoosoleku otsuste vastuvõtmiseks,
palume kõiki vilistlaskogu liikmeid, kes ei saa isiklikult üldkoosolekul osaleda VOLITADA enda eest hääletama mõnda teist vilistlaskogu liiget.
Volikiri peab olema esitatud kirjalikus vormis, kas käsikirjas paberil või elektrooniliselt digiallkirjastatuna.
Digiallkirjastatud volituse palume saata aadressile vilistlaskogu@ema.edu.ee.

Kui soovite volituse näidist, pöörduge palun vilistlaskogu@ema.edu.ee.

Jaanuar 2018:

EMTA FOND

Veel möödunud aasta viimastel päevadel loodi sihtasutus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia fond ning oluline panus selles on just vilistlaskogul!
Fondi tööd juhib nõukogu, mille viiest liikmest kaks on vilistlaskogu esindajad: juhatuse esimees Indrek Laul ja revisjonikomisjoni liige Eero Raun. Lisaks kuulub fondi juhatusse vilistlaskogu juhatuse liige Marko Lõhmus.
Fondi peamine eesmärk on toetada EMTA üliõpilasi: võimaldada stipendiume, aidata teadusprojektide rahastamisel, väljastada preemiaid jmt. Lisaks annab fond viimaks mugava ja korrektse võimaluse võtmaks vastu pärandusi ning annetusi, mis eelnevalt osutus juriidiliselt keerukaks.

AJALOO TALLETAMINE JA VIDEOSALVESTUSTE KOGUMINE

Vastav töörühm on Heidi Pruuli eestvedamisel alustanud koostöös ETV saatemeeskonnaga saatetsükli võtetega.
Salvestatakse rida intervjuusid EMTA vilistlastega, nt Monika Topmani, Arne Miku, Olev Oja, Venno Laulu, Erna Saare ja teistega. Küsimustik on välja töötatud ja testitud. Saated valmivad 2019.a sügiseks.

Jüri Tallinn on asunud jäädvustama akadeemia saali ehituse lugu.

NÄITUS “Ühe eseme lugu”

EMTA raamatukogus on võimalus näha minimalistlikku, ent sümboolset väljapanekut “Ühe eseme lugu”, mis on sündinud vilistlaskogu ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi koostöös.
Näitus tutvustab ühe eseme kaudu EMTA mainekate vilistlaste ja õppejõudude elukäiku ja muusikapärandit.

Esimeseks eksponaadiks on Artur Lembale kuulunud kristallvaas.
Artur Lemba (1885-1963) oli pianist, pedagoog ja helilooja, töötas üle 40 aasta praeguses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias klaveriõppejõuna. 
Vaasi hõbeäärele on graveeritud: “Lugupeetud ametivennale prof. Arthur Lemba’le. Tallinna Konservatooriumi öpejõud 1908-1928.

Foto: Mart Laul, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Näituse avamine (detsember 2017)