Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fond

SA Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fond loodi EMTA poolt muusika-, teatri- ja kultuurikorraldusliku hariduse käekäigule kaasaaitamiseks,nende valdkondade edendamiseks heategevusliku toetamise eesmärgil rahaliste vahendite sihipärase kogumise, valitsemise, kasutamise ja jagamise kaudu.

EMTA Fondi eesmärkideks on:

  • teha koostööd toetajatega rahaliste allikate leidmiseks; 
  • vahendada sihtotstarbelisi stipendiume ja toetusi;
  • anda välja preemiaid ja tunnustusauhindu;
  • rahaliselt toetada loomingulisi ja teadusprojekte;
  • paigutada annetustena, pärandina ja majandustegevusest laekunud raha ja vara majanduslikult otstarbekalt ning EMTA Fondi eesmärke silmas pidades.

Fond kasutab oma tulusid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, ta ei anna ega garanteeri laene.

EMTA Fond võib asutada allfonde.Allfondid võivad olla nimelised või mingil kindlal eesmärgil (näiteks mõne eriala tudengite või mõne valdkonna teadus- või loometegevuse toetamiseks) loodud.

Annetused

EMTA Fond kogub oma eesmärkide täitmiseks annetusi. Annetamine on EMTA vilistlaste, partnerite ja sõprade võimalus toetada akadeemia tudengeid, loome- või teadusprojekte ja premeerida parimaid. Sihtotstarbeline annetamine on võimalus siduda veelgi tugevamalt oma nimi EMTA tulevikuga läbi nimelise stipendiumi. Annetajad võivad fondile annetada rahalisi või muid rahalises vääringus mõõdetavaid vahendeid (väärtpaberid, autorite varalisi õigusi jm vara).

Annetajad võivad määrata kindlaks annetuse kasutamise otstarbe – stipendium, preemia jne, kuid ei pea seda tegema. Sihtotstarbelisi annetusi ja pärandusi kasutatakse ainult annetaja või pärandaja näidatud eesmärgil – näiteks stipendiumide ja preemiate maksmiseks.Sihtotstarbelise annetuse alusel stipendiumi või preemia määramiseks tuleb esitada EMTA Fondile e-kirja teel aadressile fond@ema.edu.ee avaldus ning annetajaga sõlmib EMTA Fond lepingu, kus näidatakse annetaja soov preemia või stipendiumi eesmärgi osas, annetuse suurus, selle regulaarsus ja soovid annetuse kasutamiseks, näiteks nimelise stipendiumi statuut jms.

Annetaja poolt kindlaks määramata otstarbega annetuste puhul otsustab EMTA Fondi nõukogu annetuste kasutamise.

Annetusi saab teha EMTA Fondi arveldusarvele LHV Pangas: EE817700771002881352.

Stipendium

Professor Tõnu Kaljuste nimeline stipendium 2020

Stipendiumi eesmärk:
Tõnu Kaljuste stipendiumi pälvib EMTA üliõpilane, kelle tegevusväli suudab haarata nii vokaal- kui ka
instrumentaalmuusika ning kes loob sildasid, mitte piire.

Stipendiumide arv ja suurus:
Üks 3 270 € suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:
Stipendiumile võivad kandideerida Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuse-, magistri- ja
doktoritaseme üliõpilased, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel.

Kandideerimiseks esitada:
Vabas vormis taotlus, kus näidata oma senised loomingulised tegevused ning plaanid 2020. aastaks.
Avaldus saata e-posti aadressile fond@eamt.ee

Taotlemise tähtaeg:
18. veebruar 2020 kell 12.00

Stipendiumi kandidaatide avaldused vaatab läbi prof Tõnu Kaljuste nim stipendiumi komisjon
koosseisus: Tõnu Kaljuste, Eero Raun, Kaspar Mänd ja Kristiina Kermes.
Stipendiumi saaja nime teatab prof Tõnu Kaljuste 21. veebruaril kell 19:00 Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia kontserdisaalis toimuval kontserdil Kõrvaring II. Stipendiumi väljamakse toimub
pärast lepingu sõlmimist EMTA fondi ja stipendiaadi vahel.

Täpsemat informatsiooni annab Marko Lõhmus marko@eamt.ee