EMTA kontserdisaali ehitus

Kauaoodatud saalikompleks valmib EMTA 100. aastapäeva pidustusteks

Vastu suve kinnitas valitsus ülikoolide ja teadusasutuste arenguprogrammi ASTRA investeeringute kava, millega toetatakse seitsme teadus- ja õppehoone ehitamist või renoveerimist kokku 54,1 miljoni euroga. Toetust saavate hoonete seas on ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalikompleks.
“Kultuurkapitali varasem otsus toetada EMTA saali ehitust kuni 5 miljoni euroga ja see Vabariigi Valitsuse otsus annavad kindluse, et saame ehitushanke välja kuulutada ning kauaoodatud EMTA saal tuleb,” ütles Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor prof Peep Lassmann.

EMTA haldusdirektori Ott Maateni sõnul on hetkel käimas ümberprojekteerimine seoses ehitusmahu vähendamisega. Algselt oli saalikompleks kavandatud 6630 m2, vähendatud mahus on hoone suuruseks 6100 m2. “Ümberprojekteerimine peaks lõppema 20. detsembriks,” lisas ta.

20 aastat kestnud ootus. 
1996. aastal võttis riigikogu vastu otsuse, et EMTA uus hoone valmib 1999. aastal. Ehituse esi- mene järk saigi valmis, kuid projekti teine järk jäi raha puudusel määramata ajaks pooleli. Uus saalikompleks on kavandatud 1999. aastal valminud peahoone juurdeehitusena. “Tallinnas sellise suurusega kontserdisaal puudub. EMTA järjest kasvav rahvusvaheline tuntus vajab aga tingi- musi pidevaks arenguks,” ütles Lassmann ning lisas, et ennekõike on ruumid vajalikud noortele muusikutelenäitlejatele rahvusvahelise konkurentsivõime saavutamiseks ja hoidmiseks.

Uues saalikompleksis saavad tudengid võimaluse harjutada igapäevaselt laval suure saali akustikaga ja töötada juba õpingute ajal tingimustes, mis tulevikus neid ees ootavad. Uude saalikompleksi loodavad lisaruumid lahendavad seniseid ruumikitsikusega seotud probleeme — löökpilliõpilased saavad Harju tada ruumis, mis ongi mõeldud löökpilliklassiks ning liikumistunnid toimuvad ruumides, mis on mõeldud liikumiseks. Samuti soosib ühes kompleksis kontserdisaal ja black box muusika- ja teatritudengite vahelise koostöö tihenemist ning võimaldab kutsuda oma ala tippe andma meistrikursuseid või kontserte.

Linnarahvale annab uus, pea 500 istekohaga kontserdisaal Tallinna kesklinnas võimaluse mit- mekesistada oma kontserdielu. Uus saal kasvatab kontsertide ja etenduste hulka ning mugava asukoha tõttu suurendab ka publiku arvu, mis aitab EMTA-l kui institutsioonil täita laiemat ühiskondlikku missiooni — olla atraktiivne haridus- ja kultuurikeskus.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalikompleksi peaprojekteerija on AS Resand. Projekti arhitektuurse osa alltöövõtja on arhitektuuribüroo Ansambel arhitektide Toivo Tammik ja Mart Rõuk eestvedamisel. Saalide sisearhitektuuri kujundab sisearhitekt Aivar Oja FraDisain OÜst.

Kontserdisaal sobib igasuguse klassikalise muusika, aga ka muude muusikastiilide esi- tamiseks. Saali juurde on kavandatud black box, mida hakkavad kasutama lavakunstitudengid. 

Saalide planeeritud kasutus

Kontserdisaal:
60% EMTA kontserdid ja õppetöö 40% koostööpartnerite jt kontserdikorraldajate üritused

Black box:
80% EMTA lavakunstikooli õppetöö ja etendused
10% EMTA muud tegevused (džässi- või eksperimentaalmuusika kontserdid)
10% koostööpartnerite jt kontserdikorraldajate üritused

Saalikompleksi üldandmed:
– suletud netopind u 6000 m2
– korruseid 5 + soklikorrus
– 21 õppeklassi
– kontserdisaal
– black boxis kohtade arv kuni 130, pindala 180 m2
– tehnilised ruumid

Kontserdisaal:
- kohtade arv 479
- lava pindala 180 m2
- orkestriauk 48 m2
- parter 270 m2

Akustika: 
- projekteerija Linda Madalik
,
- konsultant Gade&Mortensen (Taani)
;
- järelkaja (T60) 1-2,2 sek
- järelkaja kardinatega, 1,5 sek

Edasised sammud
– Jaanuaris 2017 kuulutatakse välja ehitushange.
– Kui ei ole vaidlustusi,
peaks ehitushanke võitja selguma aprilliks 2017. Seejärel sõlmitakse ehitusleping, milles pannakse paika täpne ehitamise ajakava.
– Plaanime, et saalikompleksi ehituslik osa on valmis 2018 aasta lõpuks või 2019 aasta alguseks.
– Seejärel toimuvad kõik sisustamisega seotud
(mööbel, pillid, tehnika) hanked.
– Saalikompleks on kasutusvalmis 2019. aasta keskel.
– Pidulik avamine toimub 2019. aasta sügisel seoses EMTA 100. juubeliga.

Foto: EMTA saali vaade