Vokaalkammermuusika ja saateklass

Õppe juht prof. Helin Kapten

Vokaalkammermuusika ja saateklassi õppes tegeletakse lied-pianistide, klaverisaatjate ja korrepetiitorite koolitamisega ning akadeemia erinevate osakondade üliõpilaste vahelise koostöö koordineerimisega.
Pianistidele on magistriõppes avatud saateklassi eriala.
Uuenenud õppetöövormid ja -meetodid võimaldavad üliõpilastel omandada praktilisi oskusi ja meeskonnatöö kogemusi koostöös vokaal- ja instrumentaalsolistide, dirigentide ja ooperistuudioga.
Tähtsal kohal on lied-duo tegevuse arendamine. Pianistide ja lauljate koostöö väljundiks on akadeemia iga-aastased lied-duo konkursid ja avalikud kontserdid.
Koostöös akadeemia kontserdikeskusega algatati uus kontserdisarja "Poeesia muusikas", mis ühendab klaveri-, laulu- ja lavakunstieriala üliõpilasi. Üliõpilased esinevad aktiivselt ka kontserdisarjas "Tudengiteisipäev".
Tavapärasele õppetööle toovad vaheldust meistrikursused, erialaline praktika, workshop´id, kollokviumid, akadeemilised kontserdid jm. 2016. aasta sügisel käivitus koostöös RO Estoniaga uus aine Ooperikoolitus, mida juhendab teatri korrepetiitor Jaanika Rand-Sirp.
Järjekindlalt arendatakse suhteid Euroopa ülikoolide vastavate osakondadega ning nii Eestis kui ka välismaal töötavate EMTA saateklassieriala lõpetanutega.