Õppetöö

Doktoriseminar 24.11.15

Õppekava

2019 | 2018

Ainekataloog

Akadeemiline kalender

Doktoritöö seminarid DOK060

Doktoriseminar 24.11.15 teine

Doktoritöö seminar muusikadoktorantidele leiab aset igal teisipäeval 14.30–16.00 ruumis C209. Projektinädalatel doktoritöö seminari ei toimu. Seminari viivad läbi professorid Kristel Pappel, Toomas Siitan ja Kerri Kotta. Vastavalt võimalusele osaleb seminari aruteludes ka vanemteadur Allan Vurma ning teretulnud on kõik juhendavad õppejõud.

Doktoritöö seminaris arutatakse alustatavaid ja pooleli olevaid töid. Hiljemalt eelneva nädala reedel peab olema tekstilõik lugemiseks laiali saadetud, pikkade tekstide puhul hiljemalt eelmise nädala kolmapäeval. Tekst peab olema enne läbi arutatud oma juhendajaga.
Iga doktorant tutvustab oma tööd kord semestris ja osaleb semestri jooksul vähemalt kaheksal doktoritöö seminaril.

Doktoriõppe konverentsid

Marion dok konverents 2015

Alates 2014. aastast toimuvad igal aastal märtsi keskel 3. õpiaasta muusika- ja teatridoktorantide konverentsid. Iga 3. õpiaasta doktorant peab esitama 20-minutise viimistletud ettekande, millele järgneb 10 minutit diskussiooni. Ettekanne põhineb doktorandi uurimistöö ühel aspektil. Teisel konverentsil 2015. aastal osales ka üks muusikadoktorant Helsingi Sibeliuse Akadeemiast ning kolmandal konverentsil olid külas kolm muusikadoktoranti Helsingist koos õppejõud Päivi Järviöga.

Viies 3. õpiaasta muusika- ja teatridoktorantide konverents leidis aset teisipäeval, 13. märtsil 2018. Esinesid EMTA muusikadoktorandid Theodore Parker, Saale Fischer, Kristiina Are ja Marie-Helen Aavakivi ning külalised Naiara de la Puente Vadillo ja Iryna Gorkun-Silén Sibeliuse Akadeemiast. Kuulajate seas oli SibA loomepõhise doktoriõppe lektor Anu Vehviläinen. Kuues 3. õpiaasta konverents toimus 12. märtsil 2019.

Rohkem infot toimunud konverentside kohta leiate ürituste arhiivist.

DOK431 Seminar on autoethnography

18. veebruar 14:30-18:00 (A202, Tatari 13)

19. veebruar 10:45-14:00 (A202, Tatari 13)

Õppejõud: Päivi Järviö: DMus., doktorikooli juht, ülikoolilektor, Sibeliuse Akadeemia http://www.uniarts.fi/paivi-jarvio

”One of the focal points in a musicians doctoral project is one’s own experience which affects not only the artistic decisions but often also the choices made during the research. This seminar aims at exploring and developing the modes of the musician of researching and verbalizing their own experience. Research texts based on a researcher’s own experience as well as the foundations and challenges of research and writing based on a musician’s own experience will be discussed. Texts based on each student’s own doctoral project will be produced.”

Seminar on inglise keeles. Seminar annab 3 ECTS ainepunkti, lugemismaterjalid saadetakse registreeritud osalejatele veebruari alguses.

Registreerimine: margit@ema.edu.ee

Ürituse toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA 2014-2020.4.01.16-0043).