Dokumendid ja juhendid

Doktoriõppe õppekavad

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõppe arendamise tegevuskava aastateks 2013-2015

Doktoriõppe korraldus ning doktorikraadi kaitsmise tingimused ja kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

Doktorantide atesteerimise kord

Doktoriõppe loometööde nõuded

Loometöö esitamine ja korraldus

Kirjalike tööde nõuded ja vormistus

Doktorieksam muusikateaduses DOK055

Doktorieksam muusikateaduses. Kirjandus

UUS Loomeprojekti toetuse taotlemine (muudetud 01.10.2018)

Loomeprojekti taotluse blankett