Dokumendid ja juhendid

Doktoriõppe õppekavad

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõppe arendamise tegevuskava aastateks 2013-2015

Doktoriõppe korraldus ning doktorikraadi kaitsmise tingimused ja kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

Doktoriõppe osaliste koostööpõhimõtted, õigused ja kohustused (määruse „Doktoriõppe korraldus ning doktorikraadi kaitsmise tingimused ja kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias” lisa)

Doktorantide atesteerimise kord

Doktoriõppe loometööde nõuded

Loometöö esitamine ja korraldus

Kirjalike tööde nõuded ja vormistus

Doktorieksam muusikateaduses DOK055

Doktorieksam muusikateaduses. Kirjandus

UUS Loomeprojekti toetuse taotlemine (muudetud 01.10.2018)

Loomeprojekti taotluse blankett