Doktoriõppe keskus

Doktoriõpe avati Eesti Muusikaakadeemias 1996. aastal. Varasemalt, 1960-1980. aastatel oli tavaks, et Tallinna konservatooriumi parimad lõpetajad jätkasid õpinguid Moskva ja Leningradi konservatooriumide juures aspirantuuris või assistentuur-stažuuris. Esimene väitekiri kaitsti EMTAs 2004. aastal. Esialgu võeti doktoriõppesse ainult muusikateadlasi, kelle doktoritöö nõuded on samad, mis teistel teaduserialadel (väitekiri või artiklite seeria). 2000. aastal avati ka loominguline suund heliloojatele ja interpreetidele, 2006. aastal lisandus loomingulise doktoriõppe võimalus teatrikunsti erialal.

Avatud on kaks õppekava: Muusikateadus, Muusika ja teatrikunst (loominguline suund). Doktoriõpet juhib EMTA doktorinõukogu, millesse kuulub nii teadlasi kui ka loovisikutest professoreid ja dotsente.  2015. aastal asutati EMTA doktoriõppe ühtsemaks arendamiseks ja koordineerimiseks doktoriõppe keskus. 2017. aasta detsembris õppis EMTAs 32 doktoranti, nende hulgas 8 välismaalast.

Doktorinõukogu esimees ja doktoriõppe keskuse juhataja:
prof KRISTEL PAPPEL
ruum C206
kristel.pappel@gmail.com

 

 

 

Doktorinõukogu aseesimees ja instrumentaalkammermuusika õppejuht:
prof MARJE LOHUARU
ruum B214
marje@ema.edu.ee

 

 

 

 

 

Doktoriõppe sekretär:
MARGIT VÕSA
tel 6675 709
ruum A201
margit@ema.edu.ee

Doktoriõppe koordinaator lavakunstikoolis:
teadur MADLI PESTI, PhD
madli.pesti@gmail.com