Koolituskalender

Kursused

Vaba klaverisaate kujundamine (Viktor Gurjev) - aeg kokkuleppel

Ettevalmistuskursus 2019. a sisseastujale (R. E. Maimets, T. Trass) 9. märts - 8. juuni

Aktiivõppe meetodid muusikaõpetuses (K. Ruubel-Kalamees, A. Sepp) 7. märts - 27. aprill

Harmoonilise kuulamise arendamine toetudes Kodaly kontseptsioonile (N. Keresztes, Ungari) 6.-7.aprill

Saaremaa suvekool (P. Karu, A. Abner, E. Roosimäe, K. Kiilu, A. Lõhmus, P. Tomson, K. Muldma, I. Lõhmus) 8.-11. august

 

Koolitusprogrammid

Muusikateraapia algkursus 2018-2019
õppekava

Muusikateraapia põhikursus 2018-2020
õppekava

Üldhariduskooli muusikaõpetaja lisaeriala 2019-2020

Koolieelse lasteasutuse muusikaõpetaja lisaeriala 2019-2020