Sasha Mäkilä kaitseb doktoritööd 19. detsembril

19. detsembril 2018. a. kell 17.00 ruumis A-402

SASHA MÄKILÄ

kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd:

Conducting Madetoja. Discoveries About the Art and Profession of Conducting

Juhendaja: professor Mart Humal, PhD (EMTA)

Oponent: Tapio Tuomela, DocMus  (Sibeliuse Akadeemia)

Sasha Mäkilä Doctoral thesis

Doktoritööga on võimalik tutvuda ka trükisena EMTA raamatukogus