Sasha Mäkilä kaitseb doktoritööd 19. detsembril

 

19. detsembril 2018. a. kell 17.00 ruumis A-402

SASHA MÄKILÄ

kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd:

Conducting Madetoja. Discoveries About the Art and Profession of Conducting

Juhendaja: professor Mart Humal, PhD (EMTA)

oponent: Tapio Tuomela, DocMus (Sibeliuse Akadeemia)

Doktoritööga on võimalik tutvuda EMTA koduleheküljel ning trükisena EMTA raamatukogus

Sasha Mäkilä Doctoral thesis