Nõuandev kogu

Margus Pärtlas õppe- ja teadusprorektor,
nõuandva kogu esimees
margus@ema.edu.ee
Mati Mikalai klaveriosakonna juhataja mati.mikalai@gmail.com
Arvo Leibur keelpilliosakonna juhataja arvoleibur@gmail.com
Peeter Sarapuu puhkpilliosakonna juhataja sarapuu@colleduc.ee
Nadežda Kurem lauluosakonna juhataja nadia@ema.edu.ee
Tõnu Kaljuste dirigeerimisosakonna juhataja kaljustetonu@mac.com
Helin Kapten vokaalkammermuusika ja saateklassi keskuse juhataja helinkapten@hotmail.com
Toivo Tulev kompositsiooniosakonna juhataja toivotulev@gmail.com
Toomas Siitan muusikateaduse osakonna juhataja toomas.siitan@gmail.com
Lembit Orgse interpretatsioonipedagoogika instituudi juhataja lembit@ema.edu.ee
Kristi Kiilu muusikapedagoogika instituudi juhataja kristikiilu@ema.edu.ee


Kinnitatud rektori käskkirjaga 05.09.2016