Karjäärikeskus

 Karjäärinõustamist ei toimu  septembrist  2019 - veebruarini 2020 a. nõustaja lapsehoolduspuhkuse tõttu. 

Kõigil EMTA üliõpilastel on võimalus pöörduda kajäärinõustaja poole. Karjäärinõustamisteenus on loodud selleks, et aidata üliõpilasi karjääri planeerimisega seotud otsuste tegemisel ning pakkuda toetust erialase rakenduse leidmisel ja arendamisel. EMTAs toimub karjäärinõustamine individuaalsete kohtumiste käigus. Sõltuvalt teemast on mõnikord võimalik nõustajalt abi saada ka e-maili või skaibi teel.

Kaari

Karjäärinõustajaga kohtumiseks palume kohtumise aeg eelnevalt kokku leppida:

Kaari Kiitsak-Prikk, kaari@ema.edu.ee, tel 6675 738

Karjäärinõustaja abiga on hea:

  • saada infot teadlikust karjääriplaneerimisest, õppimisvõimalustest, tööturu olukorrast ja erialastest karjäärivõimalustest.
  • tegeleda eneseanalüüsi, oma tugevuste-nõrkuste, unistuste ja võimalustega
  • teadvustada oma karjäärialaseid eesmärke ja planeerida nende saavutamiseks vajalikke tegevusi
  • lihvida aja- ja enesejuhtimise oskusi
  • koostada CVd, motivatsioonikirja ja muid tutvustusmaterjale
  • valmistuda tööintervjuuks

Karjääriplaneerimine on vastutuse võtmine oma elukestva arengu ja rahuldustpakkuva eneseteostuse eest. Karjääriteemaga tegelemine on järjest aktuaalsem nii tööellu suunduvate kui juba aktiivselt tööturul osalevate inimeste jaoks.

Karjääri planeerimisest võid lisa uurida siit:

Muusika- ja teatrivaldkonnas on spetsiifilised karjäärivõimalused ning kasvavat rolli mängivad ettevõtlikkus ja ettevõtlus, iseendale tööandjaks olemine ning suhtlusvõrgustik. EMTA üliõpilastele on õppekavades olemas valikmoodul Ettevõtlikkuse alused, mille erinevad kursused aitavad omandada kunstist elatumise kunsti. Moodulist loe lähemalt siit.

Loominguliste erialade üliõpilastele on karjääriplaneerimisel abiks rahvusvaheline karjääri- ja ettevõtlusportaal www.artupcareer.net. b_artupPlatvorm pakub abi loovisikutega kontaktide loomiseks ning töö- ja praktikavõimaluste avastamiseks. Portaalist leiab kasulikke viiteid, kuidas Eestis, Soomes ja Rootsis loovettevõtlusega alustada või vabakutselise loovisikuna läbi lüüa.