Vajaduspõhine eritoetus

Sügissemestri toetuste periood kestab 01. september 2018 - 15. jaanuar 2019 (või kuni toetusi jätkub)

Vajadupõhist eritoetust on õigus taotleda üliõpilasel, kes on jäänud vastaval semestril ilma vajaduspõhisest õppetoetusest.

Üliõpilasel on võimalus taotleda vajaduspõhist eritoetust kuni viieks õppekuuks: septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini.

Toetust makstakse alates toetuse taotlemise kuust. Kui taotlus esitatakse pärast kuu 15. kuupäeva, siis menetletakse seda koos järgmise kuu kuni 15. kuupäevani esitatud taotlustega.

2018. aastal saab toetust taotleda kui perekonna kuusissetuleku ühe pereliikme kohta on kuni 429 eurot. Perekonna keskmine sissetulek arvutatakse brutotulu alusel.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlusele Vajaduspõhise_eritoetuse_taotlusvorm tuleb lisada järgmised dokumendid:

  • paberkandjal väljavõte vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise hetkel olnud pereliikmete koosseisust vormil, mis on kättesaadav vajaduspõhise õppetoetuse taotluskeskkonnas
  • tõendid Maksu-ja Tolliametist kõigi alates 18-aastaste pereliikmete sissetulekute kohta taotluse esitamisele eelnenud kolmel kuul. Taotluse esitaja iga pereliige saab EMTA-st ise oma tõendi tellida, logides sisse e-maksuametisse ning liikudes seal järgnevalt: Nõuded ja kohustused -> Tõendid -> Maksuandmete tõend. Maksuameti poolt digiallkirjastatud tõendid esitada aadrssil janekreek@ema.edu.ee. Andmed möödunud kuu sissetulekukuvatakse Maksu- ja Tolliameti tõendil alates järgmise kuu 10. kuupäevast.  

Täpsemalt loe Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias