Erialastipendium

Õpetajakoolituse stipendium

Õpetajakoolituse erialastipendiumi juhend

Õpetajakoolituse erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (pdf)

Õpetajakoolituse erialastipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.

  • Stipendiumi sihtrühm

Stipendiumiga toetatakse üliõpilasi, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks vastavate standardite tähenduses.

  • Stipendiumi suurus

Stipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

Stipendiumi taotlusi võetakse vastu kaks korda aastas.

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada iga semestri alguses:

sügissemestril ajavahemikul 18. oktoober kuni 31. oktoober
kevadsemestril ajavahemikul 09. veebruar kuni 19. veebruar.

Stipendiumi on võimalik taotleda Interpretatsioonipedagoogika ja Muusikapedagoogika  magistriõppekavadel.

 Õpetajakoolituse stipendiumi kontaktisikud:

EMTA: Katrin Puur -  katrin.puur@ema.edu.ee, tel. 66 75 712

SA Archimedes:

Anu Lepik
Tel: 7 300 809

anu.lepik@archimedes.ee

www.archimedes.ee/stipendiumid