Konverents „Eesti professionaalse muusikakultuuri tulevikuvaated“ 29.–30. novembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues kontserdisaalis

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsub Eesti professionaalsete muusikute kogukonda osalema ja
aktiivselt kaasa rääkima EMTA 100. aastapäevale pühendatud konverentsil „Eesti professionaalse
muusikakultuuri tulevikuvaated“.

Kuigi võime Eesti professionaalsete muusikute kogukonnana olla uhked meie muusikakultuuri saavutuste
üle, peame siiski endale tunnistama, et valdkonna tulevik on muret tekitav. Professionaalse muusiku
haridustee algab lapsepõlvest ning kestab tema täiskasvanuks saamiseni ja sageli kauemgi, kuid tänane
haridussüsteem seda ühtse tervikuna ei käsitle. Samavõrd on üles kerkinud haritud publiku järelkasvu
probleem: kommertsialiseerunud ühiskond toetab pigem pealiskaudsust, milles süvenemist nõudval
muusikal on end aina raskem kuuldavaks teha. Professor Toomas Siitan võttis probleemi kokku oma
ettekandes muusikapäeval, 1. oktoobril, tõdemusega: „See on vaimu kriis keset majanduse kõrgaega.“

Meie muusikakõrgkooli 100. aastapäeval on põhjust küsida, mida muusikud ise ja ühiskond laiemalt saaks
teha professionaalse muusikakultuuri tuleviku kindlustamiseks. Konverentsil käsitletakse Eesti muusikaelu
ja -hariduse erinevaid tahke, seda nii institutsionaalsest kui probleemikesksest vaatepunktist. Eesmärk on
sõnastada professionaalse muusikakultuuri ees seisvad põhiprobleemid ja otsida neile lahendusi.

Konverentsil on kavas peaettekanded prof Jane Ginsborgilt (Royal Northern College of Music,
Suurbritannia), prof Toomas Siitanilt (EMTA), vanemlektor Ene Kangronilt (EMTA) ja Kadri Leivategijalt
(Eesti Muusikakoolide Liit).

Samuti saab kuulata ettekandeid ja rääkida kaasa viies erialasektsioonis:
1) muusikapedagoogika,
2) instrumentaalõpe,
3) interpretatsioon ja kontserdikorraldus,
4) loomeuurimus, 
5) helilooming ja improvisatsioon.

Konverentsi esimese päeva õhtul on osalejatel võimalus nautida muusikat EMTA uues kontserdisaalis, kuulates IX Eesti pianistide konkurssi esimest finaalkontserti. Esinevad finalistid ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Jaan Otsa juhatamisel.

Konverentsil osalemine on prii. Selleks et korraldajad saaks planeerida tööd erialasektsioonides ja korraldada toitlustamist, palutakse osalejatel REGISTREERUDA SIIN  hiljemalt 15. novembriks 2019.

Vt konverentsi KAVA.

Konverentsi korraldamist koordineerib EMTA muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika
ning kultuurikorralduse osakond. Programmitoimkonda juhib prof Kerri Kotta.

Lisainfo:
Eerik Jõks
EMTA muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika
ning kultuurikorralduse osakonna peakoordinaator
eerik.joks@ema.edu.ee