Konkurss-valimised ametikohtade täitmiseks

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja konkurss-valimised järgmiste ametikohtade täitmiseks alates 1. septembrist 2015.
Dokumendid (avaldus rektori nimele, vormikohane CV, kus kajastub loominguline, teaduslik, pedagoogiline jm tegevus (professori ametikohale kandieerijail ka inglise keeles); esmakordseil kandideerijail akadeemilist kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kinnitatud koopia) esitada hiljemalt 30. aprilliks 2015 kell 16.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu sekretärile aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn.

 • Klaveriosakond
  • oreli professor 0,5
  • oreli ja muusikateooria dotsent 1,0

 

 • Keelpilliosakond
  • viiuli professor 0,75
  • kontrabassi dotsent 0,5
 • Puhkpilliosakond
  • klarneti professor 1,0
 • Lauluosakond
  • laulu dotsent 1,0
  • 5 laulu lektorit 0,5
  • 2 lektorit (pianist-kontsertmeistrit) 1,0
  • tantsu lektor 0,5
 • Dirigeerimisosakond
  • kooridirigeerimise professor 1,0
  • orkestridirigeerimise professor 0,6
  • orkestridirigeerimise dotsent 0,25
  • partituurilugemise dotsent 1,0
 • Jazzmuusika osakond
  • kitarri ja jazzansambli professor 1,0
  • jazzansambli ja -teooria dotsent 0,75
  • jazzklaveri dotsent 0,5
  • jazzvokaali dotsent 0,4
  • jazzvokaali lektor 0,5
 • Kompositsiooniosakond
  • elektroakustilise muusika professor 1,0
  • helirežii lektor 0,5
 • Muusikateaduse osakond
  • muusikateooria professor 1,0
  • muusikaloo dotsent 1,0
  • muusikaloo lektor 1,0
  • muusikaloo lektor 0,5
  • muusikateooria lektor 0,5
  • 2 solfedžo lektorit 0,5
  • muusikaloo teadur 0,25
 • Interpretatsioonipedagoogika instituut
  • klaveri ja varase klahvpillimuusika dotsent 1,0
  • klaveripedagoogika lektor 0,4
  • vokaalpedagoogika lektor 0,75
  • klaverididaktika lektor 0,25
  • akordionididaktika lektor 0,25
 • Muusikapedagoogika instituut
  • muusikapedagoogika dotsent 0,75
  • muusikapedagoogika lektor 0,25
 • Lavakunstikool
  • lavakunsti professor 0,5
  • teatriloo teadur 0,5
 • Kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskus
  • kultuuriettevõtluse ja -korralduse lektor 0,5
  • inglise keele lektor 0,75
  • itaalia ja prantsuse keele lektor 0,75

Lisaks kuulutatakse välja akadeemiasisene konkurss järgmiste juhtimisülesannete täitmiseks perioodil 01.09.2015-31.08.2020:

 • klaveriosakonna juhataja
 • lauluosakonna juhataja
 • dirigeerimisosakonna juhataja
 • jazzmuusika osakonna juhataja

Akadeemilise üksuse juhatajaks saavad kandideerida akadeemias töölepinguga töötavad õppejõud ja teadustöötajad.

Dokumendid (avaldus rektori nimele, vormikohane CV, kus kajastub loominguline, teaduslik, pedagoogiline jm tegevus (professori ametikohale kandieerijail ka inglise keeles); esmakordseil kandideerijail akadeemilist kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kinnitatud koopia) esitada hiljemalt 30. aprilliks 2015 kell 16.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu sekretärile aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn.