Kuratoorium

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA KURATOORIUM on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat ja üldsust siduv nõuandev kogu, mille koosseisu kinnitab kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus kultuuri- ja majandusringkondade ning valitsusasutuste esindajatest. Kuratooriumi põhifunktsioon on ühiskonna huvide esindamine akadeemias. Kord aastas annab kuratoorium akadeemia tööle avaliku hinnangu.

Kuratooriumi koosseisu kuuluvad:
Olari Elts, Kristjan Hallik, Armin Karu, Enn Kunila, Ain Lutsepp, Hannes Hanso, Mart Nutt, Rein Oja, Laine Randjärv, Aadu Must ja Erkki-Sven Tüür.

Kuratooriumi koosseis on kinnitatud 17. septembril 2015.