Sasha Mäkilä kaitseb doktoritööd

  • 17.00
  • A-402
Sasha Mäkilä kaitseb doktoritööd

19. detsembril 2018. a. kell 17.00 ruumis A-402 SASHA MÄKILÄ kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd: Conducting Madetoja. Discoveries About the Art and Profession of Conducting Juhendaja: professor Mart Humal, PhD (EMTA) Oponent: Tapio Tuomela, DocMus  (Sibeliuse Akadeemia) Sasha Mäkilä Doctoral thesis Doktoritööga on võimalik tutvuda ka trükisena EMTA raamatukogus