Ettevalmistuskursused muusikateoorias 2019. aasta sisseastujatele

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse sisseastumisel on eksamid solfedžos ja harmoonias asendatud ühtse muusikateooria eksamiga.

Muusikateooria eksam, mis hõlmab nii muusikalise kuulmise ja muusikateooria testi kui ka solfedžeerimist ja harmooniajärgnevuste mängimist klaveril, viiakse läbi kahes tasemes (kõrgem ja madalam tase).

Kõrgemat taset eeldatakse järgmistel erialadel: klaver, klavessiin, orel, keelpillid, puhkpillid, löökpillid, akordion, kannel, kooridirigeerimine, helilooming, instrumentaalpedagoogika.

*Juhul kui üliõpilaskandidaat, kellelt eeldatakse kõrgema taseme eksami sooritamist, otsustab valida madalama taseme eksami ja sooritab selle positiivselt, jääb tema tulemuseks madalaim positiivne hinne ja sissesaamise korral on ta kohustatud õppima täiendavalt muusikateoreetilisi aineid.

Madalam tase valitakse reeglina järgmistel erialadel: laul, muusikapeda-googika, elektroakustiline looming, helirežii.

Muusikateaduse erialal valivad keskastme muusikakooli muusikateoreetiliste ainete tsükli läbinud üliõpilaskandidaadid kõrgema taseme eksami, teised madalama taseme eksami.

Ettevalmistuskursused muusikateoorias on osalejatele tasuta.

Kursused koosnevad 4 sessioonist, nende läbimine tervikuna loob eeldused muusikateooria eksami edukaks sooritamiseks. Kursuste läbiviija: dots Toomas Trass

Ettevalmistuskursused toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, aadressil Tatari 13, Tallinn

Ajakava selgub kevadsemestril 2019.