Ettevalmistuskursused muusikateoorias 2020. aasta sisseastujatele

 

Ettevalmistuskursuse läbimine loob eeldused muusikateooria eksami edukaks sooritamiseks