Vajaduspõhine eritoetus. Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Vajaduspõhine eritoetus -  taotlemine kestab kogu semestri

Vajadupõhist eritoetust 2018/2019 õppeaastal on õigus taotleda üliõpilasel, kes on jäänud vastaval semestril ilma vajaduspõhisest õppetoetusest.

Taotlemine kestab jooskvalt kuni teotusi jätkub. Täpsemalt loe SIIT

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium- taotlemine kuni 25.10.2018

http://haridus.archimedes.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium