Aivar Simmermann kaitseb doktoritööd 22. novembril

22. novembril 2018. a. kell 16.00

EMTA lavakunstikooli Valges saalis

AIVAR SIMMERMANN

kaitseb filosoofiadoktori (teatrikunst) kraadi taotlemiseks tööd:

Rakendusteatri praktikad MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi leinatoetuslaagrites aastatel 1995–2017

Juhendajad: Madli Pesti, PhD (EMTA), professor Airi Liimets, PhD (EMTA, TLÜ)

oponendid: Anu Sarv, PhD (TÜ), Merle Karusoo

Doktoritööga on võimalik tutvuda EMTA koduleheküljel ning trükisena EMTA raamatukogus

Aivar Simmermann. Doktoritöö