Bakalaureuseõpe

Sisseastumisavaldused esitatakse sisseastumise infosüsteemides SAIS (õppekavadel, mille õppekeel on eesti keel)

ja DreamApply (õppekavadel, mille õppekeel on inglise keel).

Avalduse jt sisseastumisdokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

  • õppekaval "Lavakunst" 31. märts 2020;
  • bakalaureuseõppekavadel, mille õppekeel on inglise keel, 3. juuni 2020;
  • muudel õppekavadel 25. juuni 2020.

Sisseastumiseksamite toimumise ajad kinnitatakse rektori käskkirjaga.

Sisseastumiseksamid toimuvad 26. juunist kuni 1. juulini.

Soovi korral ja eelneval registreerumisel on võimalik sisseastumiseksamiks valida aeg 24.-26. aprill.

Vastuvõtuperiood lõpeb 2. juulil 2020.

Info: tel 6675 709; e-post: vastuvott@ema.edu.ee

2020. aastal toimub üliõpilaste vastuvõtt EMTA bakalaureuseõppesse järgmistele erialadele:

MUUSIKA INTERPRETATSIOON (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel

HELILOOMING ja MUUSIKATEHNOLOOGIA (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel)

JAZZ- JA PÄRIMUSMUUSIKA (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel)

INTERPRETATSIOONIPEDAGOOGIKA (õppekeel eesti keel)
(klaver, klavessiin, akordion, viiul, altviiul, tšello, kontrabass, kitarr, kannel, flööt, plokkflööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon)

MUUSIKAPEDAGOOGIKA (õppekeel eesti keel)

MUUSIKATEADUS JA MUUSIKAKORRALDUS (õppekeel eesti keel)

LAVAKUNST (näitleja suund, õppekeel eesti keel)

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on õppeaeg bakalaureuseõppes 3 aastat (lavakunsti õppekaval 4 aastat).
Bakalaureusekraadi omandanud võivad edasi õppida 2-aastases magistriõppes.

Sisseastuja võib korraga kandideerida kuni kahele õppekavale või erialale. Kui kandidaat täidab sisseastumisnõuded ja saavutab paremusjärjestuses vastuvõttu tagava koha mõlemal õppekaval või erialal, peab ta oma eelistusest teatama vastuvõtukomisjonile enne vastuvõtuperioodi lõppu. Üliõpilaskandidaati kahele erialale samaaegselt ei immatrikuleerita.

Täiskoormusega õppimine on eestikeelsetel õppekavadel tasuta. Vaid teise kõrghariduse omandamine võib teatud tingimustel olla tasuline (vt õppeteenustasud).

Bakalaureuseõppesse on õigus kandideerida isikul, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon.

Sisseastujalt ei nõuta muusikalist keskharidust tõendavat dokumenti (Tallinna Muusikakeskkooli, G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli või H. Elleri nim Tartu Muusikakooli lõputunnistust), ehkki suurem osa muusikaerialasid eeldab sellel tasemel ettevalmistust. Siiski on terve rida erialasid (muusikapedagoogika, pärimusmuusika, laul, elektroakustiline ja audiovisuaalne looming, muusikateadus ja muusikakorraldus), kus sisseastumiseks piisab (laste)muusikakooli või süvaõppega muusikaklassi tasemest.

Kui kahtled oma võimetes, tutvu eksaminõuetega EMTA kodulehel. Vajadusel pöördu vastuvõtusekretäri või vastava eriala õppejõu poole ning võta osa väljakuulutatud ettevalmistuskursustest ja konsultatsioonidest.