Bakalaureuseõpe

Konsultatsioonid bakalaureuseõppesse astujaile:

Konsultatsioonid_BAK2019

Sisseastumiseksamite ajakava:

Sisseastumiseksamite ajakava BAK 2019

TASUTA KONSULTATSIOONID ELEKTROAKUSTILISE LOOMINGU ERIALALE SISSEASTUJATELE

Lektor Malle Maltis

Aeg: 10. mai 2019 kl 18.0019.00 ja 7. juuni 2019 kl 18.0019.00

Koht: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tatari 13, Tallinn, Elektronmuusika stuudio, ruum C-005

Registreerumine 1. maini 2019, aadressil tkk@ema.edu.ee (palume e-kirjas märkida nimi ja ka telefoni number).

Konsultatsioonide sisu:

  • elektroakustilise loomingu eriala tutvustus;

  • kokkuvõtlik ülevaade elektroakustilise muusika ajaloost ja tähtteostest;

  • valmistumine sisseastumiseksamiks.

Võimalikud individuaalsed konsultatsioonid (kokkuleppel õppejõuga). Lisainfo: mallemaltis@yahoo.com

****
Sisseastumisavaldused esitatakse sisseastumise infosüsteemides SAIS (õppekavadel, mille õppekeel on eesti keel) 15. mai - 25. juuni

ja DreamApply (õppekavadel, mille õppekeel on inglise keel) kuni 3. juunini.

Avalduse jt sisseastumisdokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

  • bakalaureuseõppekavadel, mille õppekeel on inglise keel, 3. juuni 2019;
  • bakalaureuseõppekavadel, mille õppekeel on eesti keel, 25. juuni 2019.

Sisseastumiseksamite toimumise ajad kinnitatakse rektori käskkirjaga (lõpevad 28. juunil 2019).

Info: tel 6675 709; e-post: vastuvott@ema.edu.ee

2019. aastal toimub üliõpilaste vastuvõtt EMTA bakalaureuseõppesse järgmistele õppekavadele:

  • INSTRUMENTAALPEDAGOOGIKA
    (klaver, klavessiin, akordion, viiul, altviiul, tšello, kontrabass, kitarr, kannel, flööt, plokkflööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon)
  • MUSIC (õppekeel inglise keel)

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on õppeaeg bakalaureuseõppes 3 aastat (lavakunsti õppekaval 4 aastat).
Bakalaureusekraadi omandanud võivad edasi õppida 2-aastases magistriõppes.

Sisseastuja võib korraga kandideerida kuni kahele erialale. Kui kandidaat täidab sisseastumisnõuded mõlemal erialal, peab ta oma eelistusest teatama vastuvõtusekretärile hiljemalt vastuvõtuperioodi lõpuks. Üliõpilaskandidaati kahele erialale samaaegselt ei immatrikuleerita.

Täiskoormusega õppimine on eestikeelsetel õppekavadel tasuta. Vaid teise kõrghariduse omandamine võib teatud tingimustel olla tasuline (vt õppeteenustasud).

Bakalaureuseõppesse astujal peab olema lõpetatud keskharidus. Riigieksamite tulemusi sisseastumisel ei arvestata, kuid kõigil erialadel toimuvad juuni lõpus sisseastumiseksamid. Tallinna Muusikakeskkooli, G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja H. Elleri nim Tartu Muusikakooli lõpueksamid lähevad paljudel erialadel arvesse sisseastumiseksamina.

Sisseastujalt ei nõuta muusikalist keskharidust tõendavat dokumenti (Tallinna Muusikakeskkooli, G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli või H. Elleri nim Tartu Muusikakooli lõputunnistust), ehkki suurem osa muusikaerialasid eeldab sellel tasemel ettevalmistust. Siiski on terve rida erialasid (koolimuusika, pärimusmuusika, laul, elektroakustiline ja audiovisuaalne kompositsioon, muusikateadus), kus sisseastumiseks piisab (laste)muusikakooli või süvaõppega muusikaklassi tasemest.

Kui kahtled oma võimetes, tutvu eksaminõuetega EMTA kodulehel. Vajadusel pöördu vastuvõtusekretäri või vastava eriala õppejõu poole ning võta osa väljakuulutatud ettevalmistuskursustest ja konsultatsioonidest.